Андрей Ковачев домакин на дискусия
Андрей Ковачев – Член на Европейския парламент от ГЕРБ/ЕНП и член на Председателството на ЕП на форума „Достъп до здравни услуги в Европейския съюз" в Брюксел.

Д-р Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) е домакин на дискусия на тема “Достъп до здравни услуги в ЕС: Къде сме и къде искаме да бъдем?“ , която се провежда днес в Европейския парламент.

По време на събитието ще бъде представено наскоро публикуваното становище относно достъпа до здравни услуги на независимата Експертна група за ефективни начини за инвестиране в здравеопазването (EXPH) и ще се проведе дебат по основните препоръки в документа.

Целта на дискусията е да даде на широк кръг от заинтересовани страни възможността да представят своите коментари и предложения и да обсъдят как експертното становище допринася за идентифицирането на политическите мерки на национално и европейско ниво, които могат да спомогнат за премахването на бариерите пред достъпа до качествени здравни грижи.

В събитието участват представители на националните министерства на здравеопазването, на Европейската комисия, членове на Европейския парламент, организации на гражданското общество, съсловни и пациентски организации, както и други заинтересовани страни.

В началото на дискусията д-р Ковачев обяви добрата новина, че в бюджета на ЕС за следващата година ще има средства, с които да се финансира измерването на неравенствата в достъпа до качествено здравеопазване  в ЕС.

Това е проект, предложен от инициираната от д-р Андрей Ковачев Група в ЕП, който ще донесе конкретни ползи за българските пациенти.