Андрей Ковачев
д-р Андрей Ковачев ГЕРБ/ЕНП за Euranet Plus
Какво представлява пактът „Евро плюс“, колко години изминаха от подписването му и отнася ли се той до страната ни?

Това е въпросът от днешното издание на „Еврорадиоигри“, свързан с приетия през март 2011 година пакт за балансирани бюджети и таван на публичния дълг, приет от 25-те страни-членки на Европейския съюз. Пактът „Евро плюс“ беше един вид европейска гаранция срещу възможността да рецидивират казуси като този с гръцкия дълг. Страната ни също ратифицира договора, въпреки че не членуваме в еврозоната. Присъединяването ни предизвика много коментари и мнения „за“ и „против“, най-вече за това дали ще се наложи и каква ще е евентуалната парична вноска, която ще трябва да внася страната ни? Имаше и опасения дали няма да стане така, че някой отвън да диктува какви да са нивата на доходите у нас и каква да бъде данъчната ни политика.

Изминалите 5 години показаха, че опасенията са били напразни, още повече, че въпреки че страната ни е подписала пакта „Евро плюс“, той ще влезе в сила в момента на присъединяването ни към еврозоната – нещо, което за съжаление, според едни, или за добро, според други, още не се е случило.

За коментар по темата на днешното ни издание потърсихме българския евродепутат Андрей Ковачев.

Чуйте коментара на Андрей Ковачев.