Андрей Ковачев ЕП
Андрей Ковачев – евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, Член на Председателството на Европейския парламент, зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП (ГЕРБ)

Андрей Ковачев: Европейският парламент гласува за по-достъпно здравеопазване в Европа

По време на пленарното заседание в Страсбург Европейския парламент гласува своето становище за бюджета на ЕС за 2016 г. В рамките на ежегодната процедура по определянето на сумата и разпределението на годишните разходи евродепутатите одобриха списък от пилотни проекти, за чието реализиране ще бъдат предвидени средства в бюджета за следващата година. Тези експериментални инициативи са важен инструмент за формулирането на политически приоритети и могат да прераснат в дългосрочни програми на ЕС.

 

В списъка на одобрените проекти присъства и предложението на българския евродепутат от ЕНП/ГЕРБ д-р Андрей Ковачев и останалите съпредседатели на Групата за достъп до качествено здравеопазване, чието учредяване той инициира в началото на тази година.
Проектът има за цел да създаде набор от показатели за измерване на достъпа до качествено здравеопазване и здравните неравенства в ЕС.
Предложението е изготвено в тясно сътрудничество с „Партньорството за достъп до качествено здравеопазване“ (Patient Access Partnership), чрез което на европейско ниво са представени и български организации на пациентите и медицинската общност.

 

„Този проект ще донесе конкретни ползи за пациентите в цяла Европа, но особено в страните където иновациите в медицинската наука достигат по-бавно или достъпът до здравеопазване е ограничен поради географски, финансови или други причини“, заяви след гласуването Андрей Ковачев.

 

Българският евродепутат подчерта, че делът на плащанията от джоба за медицински услуги в България е един от най-високите в ЕС.
В много случаи нуждите на пациентите не се посрещат адекватно, което води до влошаване на качеството на живот и предизвиква миграция към други държави от ЕС в търсене на лечение.

Същото се отнася и до здравните работници, които напускат страните си в търсене на по-добри условия за работа.

Затова е особено важно усилията за провеждането на крайно необходимите реформи и модернизиране на здравната система в България да гарантират, че всички граждани имат достъп до качествени здравни услуги и грижи.
„Проблемът има много измерения и налага преосмисляне на начина, по който се събира и анализира информация за обхвата на здравните услуги, времето за чакане, достъпността. Трябва ни обективна оценка, която позволява да се идентифицират основните бариери пред достъпа и да се набележат стъпки за тяхното премахване.“, допълни Ковачев.

 

Според него наличието на надеждна и сравнима информация ще позволи да се разработят политики и програми на европейско, национално и регионално равнище за намаляване на неравенството в здравеопазването.