Ще продължат ли България и Румъния да бъдат вечните кандидати за присъединяване към Шенгенското пространство?
Какво могат да направят Европейският парламент и Европейската комисия, за да се подобри функционирането на Шенгенското споразумение?
Какви ще бъдат последиците и финансовите разходи, ако се откажем от Шенгенското пространство?
Кой ще плати политическата и икономическата сметка на такъв колапс?
Дали си струва да се спасява Шенгенското пространство?

В дебата взеха участие българските евродепутати:
Андрей Ковачев, от групата на Европейската народна партия (ЕНП, център-дясно), квестор на Европейския парламент, член на Бюрото на Европейския парламент, Искра Михайлова, от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), председател на комисията по регионално развитие, Ангел Джамбазки, Европейски консерватори и реформисти (ECR), член на комисията по култура и образование, заместник на комисията по правни въпроси, и Диляна Славова, председател на секция REX (Външни отношения раздел) на ЕИСК (Европейския икономически и социален комитет).