Andrey Kovatchev

На 24 февруари, от 10:30 часа  в Дома на Европа в София, евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП д-р Андрей Ковачев, в качеството си на член на работната група на Председателството на Европейския парламент за комуникационна политика, ще открие инициативата за България за училища посланици на Европейския парламент за учебната 2016/2017 година

Програмата има за цел да подобри познанията на ученици в средните и професионалните училища относно европейската парламентарна демокрация, демократичните процеси, процесите на вземане на решения и ролята на Европейския парламент, както и ценностите на европейското гражданство. Тя ще даде възможност на учениците да научат повече за своите права като европейски граждани, както и за начина, по който могат да участват активно в демократичния живот на Европейския съюз.

Първите участници в програмата са общо 20 училища от областите Пернишка, Софийска и София-град.