СПОДЕЛИ
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП
Европейският парламент прие вчера с голямо мнозинство регламент относно насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз.

Българският евродепутат Емил Радев, който представлява Европейската народна партия при тристранните преговори с Европейската комисия и Съвета, заяви по време на провелия се дебат:

„Днешният текст на регламент е голям успех за нас като Европейски парламент, но най-вече е голям успех за нашите граждани, защото ще улесни тяхното свободно движение чрез опростяване на приемането на някои публични документи в Европейския съюз.“

В него се предвижда по отношение на някои официални документи, които се издават от органите на държава членка и които трябва да бъдат представени пред органите на друга държава членка, система за освобождаване от задължение за легализиране и други формалности като апостила. Няма задължение за държавите членки да издават документи, които не са предвидени и не съществуват в националното им право. Регламентът не се отнася за признаването на съдържанието на тези документи, а само за премахване на формалности.

Имайки предвид, че 14 милиона граждани се движат в Европейския съюз, че 50 % от малките и средни предприятия и 13% от браковете са международни този регламент е от изключително значение и ще спомогне за улесняването на живота на европейските граждани.

Регламентът предвижда и създаването на многоезичните стандартни удостоверения за повечето от съответните официални документи, което спестява на гражданите усилия, време и средства за превод на документа. Това значително улеснява и движението на гражданите в Европейския съюз.

„Надявам се при следващото преразглеждане на регламента да бъде разширено приложното му поле и да бъдат включени повече документи.  Като бъде обърнато специално внимание на документите свързани с правния статут на предприятията, както и на документите, свързани с придобиването на квалификации, училищно и последващо образование. Съжалявам, че държавите членки не бяха готови да приемат нашата позиция по време на преговорите и тези документи не влязоха в компромисния текст“, заяви Емил Радев пред Европейския парламент.

Регламентът се прилага за официални документи, чиято основна цел е да установят един от следните факти: раждане, удостоверяване, че лицето е живо, смърт, име, брак (включително брачна дееспособност и семейно положение), развод, законна раздяла или унищожаване на брака, регистрирано партньорство (включително дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство), прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство, произход, осиновяване, местоживеене и/или местопребиваване, или гражданство. Обхванати са и официални документи с цел удостоверяване на липсата на съдебно минало, както и документи, чието представяне може да се изиска от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани, когато, съгласно съответното законодателство на Съюза, те искат да гласуват или да се представят като кандидати в избори за Европейски парламент или за общински избори в държавата членка, в която пребивават.