Андрей Новаков - доклад на ЕК
Андрей Новаков ГЕРБ/ЕНП за Евранет Плюс - БНР

България е сред най-добре представящите се държави в борбата с измами при управлението на европроекти, стана ясно от годишния доклад на Европейската комисия за борба с измамите с Европейски средства и Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

Докладът бе представен в края на миналата седмица на вниманието на евродепутатите.

Промяната в законодателството по отношение на евросредствата и засиленият контрол при изпълнението и разходването им в България са причината държавата ни да се нареди сред отличниците в тази сфера  – особено след като преди години беше обект на силни критики от страна на Европа именно заради европроектите.

Според представения доклад, само 10 държави – членки, сред които и България, са подобрили и развили митническите информационни системи, за да са по-ефективни в борбата със злоупотребите.

Страната ни е и сред 7-те членки на ЕС, приели мерки за докладване и отстраняване на нередностите още в самото начало на изпълнението на проектите наред с Франция, Хърватия, Швеция, Австрия, Португалия и Словакия.

Евранет плюс – Чуйте разговора с Андрей Новаков