Eva Maydell
Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП

На 25 октомври 2017, Европейският парламент гласува регламент, целящ улесняването на граничните проверки на граждани пристигащи от страни, които не са членки на ЕС.

„Този регламент е част от пакета за „интелигенти граници“ и ще подобри качеството и ефективността на граничния контрол, вземайки предвид нарастващия брой на пътуващите до ЕС. Участието в тези разпоредби осигурява повече вътрешна сигурност и по-силни позиции при борба с тероризма и организираната престъпност“, заяви Ева Майдел след гласуването.

Това предложение ще рационализира значително съществуващата система за влизане/излизане от ЕС, като ускорява процедурите за граничен контрол, избягва дублирането при обработката на лични данни и заменя настоящата система за ръчно подпечатване на паспортите на граждани от трети страни.

„Фактът, че обновената система ще се прилага в рамките на целия ЕС, а не само в Шенген е позитивен за България. За България това е важен момент не само защото ще се възползва от модернизираното управление на границите, а най-вече защото включването на България в регламента прави адаптацията ни към бъдещо участието в Шенген по-лесна“, коментира българският Евродепутат.