Vladimir Uruchev
Владимир Уручев - ГЕРБ/ЕНП

Кои са ключовите акценти от парламентарната Ви дейност в Европейския парламент през изминалата 2015 година?

През изминалата година ключовото досие, по което работих, бе предложението за Стратегията за Европейски енергиен съюз, касаеща важни за България теми като диверсификацията на външните енергийни доставки, подобряване на енергийната инфраструктура, насърчаване на енергийната ефективност, но най-вече ускореното създаване на регионален енергиен пазар и Югоизточен Европейски газов хъб, в който нашата страна играе основна роля. Работих за приемането на такова европейско законодателство, което да намали енергийната ни зависимост от конвенционални енергоносители, и чрез което да постигнем екологосъобразно и конкурентно енергоснабдяване на европейската индустрия.

В областта на земеделието считам за значим приноса ми към новите мерки за здравословно хранене в училище. В тях залегнаха моите предложения за консумация в българските училища на традиционните мед, кисело мляко и сирене, както и подкрепата ми за създаването на повече организации на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците. Внесох конкретни предложения за опростяване на Общата селскостопанска политика с оглед намаляване административната тежест за фермерите. Продължих работата си и през изминалата година по устойчивото развитие на планинските региони в Югоизточна Европа.

Като представител на българските граждани в ЕП, как съумявате да бъдете близо до тях? Какви инициативи и събития са част от извънпарламентарната Ви дейност?

За да съм по-близо до все повече български граждани, разширих мрежата си от Информационни центрове и открих такива в Монтана, Видин и Перник. С тях общият брой на информационните офиси, за които отговарям, е шест. Чрез програмата за Посещение на Европейския парламент „доближих” над 100 сънародници от цялата страна до Европейския съюз. В рамките на същия период предоставих възможност на шестима млади българи да натрупат ценен практически опит като мои стажанти в Европейския парламент.

През 2015 г. организирах поредица от инициативи за насърчаване на младите хора към развитие на модерно земеделие в България. Подкрепих второто издание на международното състезание „Земеделие на бъдещето” и дадох възможност на млади агро-предприемачи да споделят своите иновативни идеи. Организирах и Национален конкурс за Европейската награда за млади фермери 2015, чиято цел бе да насърчи младите производители в селските райони.

В рамките на изминалата година организирах още два конкурса, насочени към младите: областният конкурс „Модерната визия на моето родно място” и конкурсът за есе на тема „Искам да живея в родния си град, защото…”. В търсене на отговор на наболелия въпрос как да спрем изтичането на този интелектуален капитал от България, се опитах да провокирам младите хора да помислят какво би ги накарало да останат и да се реализират в професионален и личен план там, където са родени.

За поредна година бях патрон на Националния фолклорен фестивал за хора със специални потребности. Смятам, че в страната ни все още има какво да се направи в посока премахването на бариери пред хората с увреждания и затова техните права и интеграция, особено на пазара на труда, продължи да бъде сред темите, с които се занимавам.

Какви са основните Ви приоритети през настоящата година?

В рамките на парламентарната ми дейност в ЕП и през 2016 година ще продължа да работя за създаване на условия за Единен енергиен пазар, отворен за всички енергийни оператори, където потребителят да получава по-сигурна и по-достъпна енергия. През настоящата година ще бъдат разработени и приети основополагащите законодателни документи в тази посока и българската позиция ще намери адекватно отразяване в това енергийно законодателство. Енергийната зависимост и високите цени на енергията за крайния потребител не могат да бъдат преодолени без диверсификация на енергийните източници. Затова ще работя в посока на ускореното изграждане на интерконекторните връзки между България и съседните страни и предоставяне на финансова помощ от Европейския съюз за реализацията на тези проекти.

Целенасочената защита и съдействие за устойчивото развитие на планинските региони в Югоизточна Европа и техните природни ресурси ще продължи да бъде приоритетна за мен тема. Като член на Комисията по земеделие в ЕП ще продължа да настоявам за подкрепа на младите хора, които искат да се занимават със земеделие. Ще се стремя да помагам за установяването на екологично чисто селско стопанство, съхраняващо уникалните български местни сортове и породи. Утвърждаването и промоцията на традиционни български храни и продукти на европейския и световните пазари е безценен ресурс за развитието на българското земеделие, екотуризъм и икономика.

По отношение на извънпарламентарната ми дейност, ще продължа да бъда близо до хората чрез прояви и срещи, които инициирам. С радост ще продължа да подкрепям иновативни дейности и инициативи в различни области – младежки политики и предприемачество, енергетика, земеделие, култура и други.

С ясно съзнание отчитам, че задачите, които поставям пред себе си за настоящата година, са мащабни, но само с бърз темп и целенасочени действия страната ни и Европа ще извоюват заслужено място на световната икономическата сцена.