СПОДЕЛИ
Владимир Уручев във Враца
Владимир Уручев ГЕРБ/ЕНП на юбилейното отбелязване на 120-годишнината на Българската търговско-промишлена палата във Враца
„Българската търговско-промишлена палата със своята система от регионални търговски палати успяват да поддържат и нарастват предприемаческия дух, благоприятстват за развитието на бизнеса и има какво да отчетат за 120-годишния си период от тяхната дейност”, заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев пред видни общественици и представители на местния бизнес по време на юбилейното честване на 120-годишнината на БТПП във Враца.

Като пример за значимата роля на палатите в развитието и подпомагане дейността на бизнеса той посочи реализирания с голям успех проект за жени предприемачи, проведен от ТПП-Враца.

„С радост мога да отбележа, че освен кръвни наследници на видните индустриалци и предприемачи, има и наследници с техния дух. Важно е да поддържаме тази находчивост, да се стремим към техния успех и предприемчивост, защото това ще помогне и на държавата”, посочи българският евродепутат.

Уручев подчерта, че нуждата от българските търговско-промишлени палати все повече нараства и им пожела все така ползотворно междуинституционално взаимодействие.

В поредицата от юбилейни чествания в страната, изпълнителният директор на ТПП-Враца Илиана Филипова и домакин на събитието изложи кратка ретроспекция на основаването на търговските палати в България и отбеляза тяхната общественозначима роля през годините. „Няма друга институция, която да е съхранила и пренесла традициите, да е активна и полезна на бизнеса, каквато е системата на търговските палати“, отбеляза Илиана Филипова. Тя поясни, че видни търговци и индустриалци със своята иновативност и социална политика са развивали Врачанския район, като изтъкна имената на известните врачански предприемачи Мито Орозов и Димитър Савов.

Сред официалните гости бе и кметът на община Враца Калин Каменов, който изрази готовност за успешно сътрудничество между Общината, бизнеса и търговската палата във Враца.

Владимир Уручев и Цветан Симеонов във Враца
Евродепутатът Владимир Уручев ГЕРБ/ЕНП и патронът на събитието председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов

Патронът на събитието председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов уточни, че БТПП отбелязва своя 120-годишен юбилей, но носи опита и капацитета на системата на световните палати с повече от 400-годишна традиция. Симеонов отбеляза, че БТПП е надежден партньор с предвидими позиции в услуга на бизнеса, отличаващ с реализирането на устойчиви проекти, добри екипи и отлични управленчески умения.

Цветан Симеонов връчи Алманах „120 години търговско-промишлени палати в България” на официалните гости.

На специална церемония и в продължение на традицията бе връчен Приз за новаторство, индустриален подем и социална отговорност „Мито Орозов“.