Eva Maydell
Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел представи в парламентарната комисия по вътрешен пазар на Европейския парламент доклад с предложения за засилване на органите за защита на конкуренцията в държавите членки, по директива на ЕК.

В документа Ева Майдел предлага засилване на  националните институции по защита на конкуренцията като в тях започнат да се прилагат ясни и предварително разписани правила за назначаване и освобождаване на техния персонал и ръководство.

Друго важно предложение на доклада е комисиите за защита на конкуренцията да имат повече свобода на действие с определените им бюджети. Това може да им помогне да отделят повече внимание на случаи, които смятат за особено вредни за конкурентната среда. Други предложения в доклада са общата горна граница за налаганите глоби в ЕС и включване на дигиталните носители и медии при разследване на предприятия.

„Важно е навсякъде в Европа бизнесът да играе по еднакви правила, и да се ползва с еднаква защита. Само тогава можем да бъдем сигурни, че ще имаме добре работещ, конкурентен пазар и Европейските потребители ще получават най-доброто“ заяви българският евродепутат Ева Майдел от ГЕРБ/ЕНП при представянето.

От 2004 г. насам националните органи за защита на конкуренцията прилагат правилата за конкуренция на ЕС наравно с Европейката комисия. Те са взели 85% от решенията за случаи свързани с неконкурентни практики. Въпреки това, органите в държавите членки все още разполагат с твърде различни инструменти и средства, за да извършват своята работа. Редица от тях не са достатъчно независими от други публични власти, някои не разполагат с достатъчни човешки и финансови ресурси, не всички могат да налагат ефективни глоби за нарушения.

„Въпреки че прилагат едни и същи европейски правила, работата на тези институции, например при разкриването на картели, може да доведе до различни резултати. Това води до изкривяване на конкуренцията, може да предизвика и правна несигурност за бизнеса и в последствие, вътрешният пазар на ЕС не разгръща пълния си потенциал“ коментира Ева Майдел.