СПОДЕЛИ
Eva Maydell CodeWeek
Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП - #CodeWeek

„В рамките на седмица в България ще се проведат 49 събития и работни ателиета, посветени на програмирането. За пореден път ще докажем, че вярваме във важността на дигиталните умения”, заяви българският евродепутат Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП по случай началото на Европейската седмица на програмирането – #CodeWeek.

Инициативата на Европейската комисия се провежда за пета поредна година, като целта й е да повиши осведомеността сред подрастващите за полезните приложения на кодирането.

„Всеки може да организира събитие посветено на програмирането без значение дали има опит, или не. Ако едно училище, например, иска да се включи в инициативата е достатъчно само да покани лектор, който да разкаже на учениците как се програмира.”, посочи българският евродепутат Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП, която е и посланик на инициативата на ЕК за насърчаване на дигиталните умения.

„Датите и местата на провеждане на събития, посветени на кодирането, в България можете да откриете на адрес: codeweek.eu”, добави Ева Майдел.

Българският евродепутат Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП работи по редица проекти в България, насърчаващи осъвременяването на образователната система. Майдел е и съ-инициатор на обединението „Образование България 2030”, подкрепено от заместник-председателя на ЕК отговарящ за работни места, растеж и конкурентоспособност Юрки Катайнен. Визията на ОБ2030 е до 2030 г. българското образование да осигурява равен достъп до възможности за развитие и обучение в крак с 21 век за младите хора в България.