Ева Паунова - Euranet Plus
Ева Паунова ГЕРБ/ЕНП за Euranet Plus

Това каза евродепутатът от ГЕРБ Ева Паунова по повод приемането на оперативна програма на стойност 102 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие. Тези средства ще бъдат използвани в рамките на Инициативата за МСП и ще послужат като банкови гаранции, благодарение на които бизнесът ще получи между 400 и 600 млн. евро нови заеми.
Общините в България са най-европеизираните институции, защото те боравят  най-често с европейските средства и с тях променят облика на градовете ни.

Затова евродепутатът Ева Паунова организира в Брюксел бизнес форум, където ще участват представителите на хасковски фирми. Целта е да бъдат разбрани  мерките, с които се  подкрепя малкият и среден бизнес, каза Ева Паунова и обясни, че от една страна ЕК се стреми да направи средата по-добра за МСП.  Самата комисия следи да не се издигат прегради  пред бизнеса. ЕС има и директна помощ към предприемачите чрез фондовете за финансиране или чрез предоставяне на гаранции за финансиране, каза още  Паунова.
Българският евродепутат подчерта, че инициативата за МСП е в съответствие с приоритетите на Плана Юнкер  за  насърчаване  предприятията да кандидатстват за улеснено кредитиране.
България е третата страна в ЕС след Испания и Малта, която се включва в инвестиционната програма, целяща да удвои използването на финансовите инструменти в контекста на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
Освен чрез ЕИБ, инициативата е съфинансирана от ЕС чрез програмите COSME или „Хоризонт 2020“. Тя функционира като Европейският инвестиционен фонд предлага на избрани финансови посредници защита от загуба и капиталови облекчения на преференциална цена. В замяна на това поделяне на риска, финансовите посредници се задължават да предоставят заеми, лизинг или гаранции за МСП при благоприятни условия .
До края на годината хасковските предприемачи ще отидат до Брюксел ,за да се учат на място какви са възможностите,  които ЕС дава за финансиране на малките и средни предприятия.

Тук може да чуете цялото интервю