СПОДЕЛИ
Ева Паунова -икономически форум на изследователския център на ЕНП
Eвродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова участва в шестото издание на Годишния икономически форум на изследователския център на Европейската народна партия (ЕНП)
Eвродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова участва в шестото издание на Годишния икономически форум на изследователския център на Европейската народна партия (ЕНП).

Еврокомисарят за наука, изследвания и иновации Карлош Моедаш, полският евродепутат и бивш министър на Полша за дигитализацията Михал Бони и Паунова бяха говорители в панел, посветен на дигитализацията на традиционните индустрии.

 

Индустрията е основният стълб на европейската икономика. Производственият сектор в ЕС наброява 2 милиона компании и 33 милиона работни места. За да се развива той, важно е всички промишлени сектори да интегрират в производствените си процеси нови технологии и така да осъществят прехода към интелигентни промишлени системи, т.нар. „Industry 4.0“. Осигуряването на оперативна съвместимост за новите технологии е и от съществено значение за увеличаването на конкурентоспособността на Европа, заяви Паунова.

Ева Паунова -икономически форум на изследователския център на ЕНП
Ева Паунова на шестото издание на Годишния икономически форум на изследователския център на Европейската народна партия

 

За да поеме водеща роля в Industry 4.0, ЕС ще трябва да инвестира 90 милиарда евро годишно през следващите 15 години. Комисар Моедаш и Паунова се обединиха около тезата, че концепцията на отворените иновации може да бъде добър модел за дигитализацията на Европа. Отворените иновации се базират на използването на целенасочени входящи и изходящи потоци на знания за ускоряване на процеса на създаване на иновации. Всеки човек или компания може да даде своя принос към тях чрез знания и опит.

 

Според евродепутата част от държавите-членки на Съюза вече са дали политическа подкрепа за по-нататъшната дигитализация на промишленото производство и на цялата верига на стойността. „Industry 4.0“ е приоритет за някои страни, но техните усилия се омаловажат, когато не са в контекста на обединена и целенасочена европейска стратегия. Загубата, породена от факта, че единният цифров пазар в ЕС е все още незавършен, възлиза на около 340 млрд. евро. Тя допълни, че цифровият единен пазар е „машина с много и различни части“ с иновациите в своята основа. За да бъде той успешен, е необходимо всички части трябва да работят изправно и в синхрон, а това няма как да се случи без да се стимулира иновативността. Правителствата, Европейската комисия, Европейският парламент трябва заедно да гарантират, че тези механизми работят ефективно и надеждно.

 

Годишният икономически форум е конференция на високо равнище по въпросите на европейската икономическа политика, която събира на едно място икономически експерти, депутати, европейски комисари, министри, бизнес лидери и други ключови участници от  страни от целия свят. Форумът  представлява серия от четири кръгли маси пред избрана публика. Други теми на обсъждане в рамките на тазгодишното издание бяха икономиката на споделянето, изменението на климата и енергийната сигурност,  политическата реформа като двигател на икономически промени и важността на цифровата икономика за увеличаване на световната търговия.