Ева Паунова ГЕРБ/ЕНП организира конкурс за есе със теми: „Младите в политиката – невъзможно, желателно или задължително?“ и „Новите технологии – просто забавление или начин на живот“
От 18 април 2016 г. под патронажа на евродепутата от ЕНП/ГЕРБ Ева Паунова и със съдействието на МГЕРБ – Шумен стартира конкурс за есе. Контесктът ще протече в две категории – между 18 и 30 години и под 18 години, като съответно темите са
„Младите в политиката – невъзможно, желателно или задължително?“ и „Новите технологии – просто забавление или начин на живот“.

Участниците ще бъдат оценявани от жури в състав: евродепутатът Ева Паунова, управителят на ОИЦ – Шумен Галина Минчева и организационният секретар на МГЕРБ Галина Георгиева.

Есетата трябва да не надвишават 500 думи и да съдържат трите имена, възрастта и телефон за връзка на участника. Участниците в надпреварата ще изпращат творбите си на mgerb_ese@abv.bg в срок до 7 май 2016 г.

Победителите ще бъдат обявени на 9 май 2016 г. и като награда ще посетят Европейския парламент в Брюксел.