СПОДЕЛИ
Andrey Novakov
Андрей Новаков - ГЕРБ/ЕНП
С 534 гласа „за“, 106 „против“ и 49 „въздържал се“ Европейският парламент  прие доклада на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков за финансиране на техническа помощ към Европейския фонд за приспособяване към глобализацията.

 

Докладът предвижда 380 000 евро да бъдат отпуснати за оказване на съдействие и подкрепа на държавите-членки при кандидатстване по най-големия фонд на ЕС за подкрепа за хора, които са загубили работата си при определени условия. Такива условия са прекратяване или ограничаване дейността на предприятието, вследствие от икономическата криза или заради преместването му в страна извън Европейския съюз (ЕС) с цел съкращаване на разходите.

 

Документът, приет с близо 80% мнозинство, определя, че с отпуснатите средства трябва да се финансира превеждане на ключова информация за кандидатстване, включително и на български, за да бъде по-достъпно финансирането по фонда. Според доклада на Новаков 70 000 евро ще бъдат инвестирани в контактна група от експерти, по един от всяка държава в ЕС, които ще подпомагат потенциални кандидати за финансиране. 100 000 евро  ще се инвестират в създаване и поддържане на интернет платформа за кандидатстване и управление на проекти по фонда, с което ще се намали бюрокрацията и административните пречки пред отделните държави и предприятията.

 

Допълнителни 20 000 евро ще бъдат използвани, за да се рекламират възможностите на фонда и да се повиши информираността както на гражданите, така и на бизнеса за този инструмент.

 

Със средства от Европейския фонд за приспособяване към  глобализацията (ЕФПГ) могат да се финансират различни проекти, включително мерки като помощ при търсене на работа, съвети за професионално развитие, образование, обучение и преквалификация, наставничество и професионални напътствия, предприемачество и дори започване на бизнес в определен период след освобождаването им от длъжност. Кандидатстването обаче се осъществява чрез държавата-членка.