Emil Radev
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП
Двама български евродепутати са в основата на успешното приемане на становището за единния дигитален пазар в Правната комисия на Европейския парламент.

Основният докладчик Ангел Джамбазки ЕКР/ВМРО  и Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, като докладчик в сянка от групата на Европейската народна партия успяха да убедят своите колеги в правната комисия да подкрепят текста на документа.

Ангел Джамбазки заяви: „Културното многообразие в Европа може да бъде запазено само чрез постигането на високо равнище на защита на авторските права и осигуряване на справедливо възнаграждение на авторите. Но авторското право има нужда да бъде адаптирано към цифровата ера“.

Според Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ:

„Стимулирането на растежа, иновациите и конкурентоспособността на потребителите са от изключителна важност, ето защо искаме премахване на бариерите пред търговията, облекчаване на процедурите за онлайн бизнеса и подкрепа на творците, инвеститорите и потребителите“.

Широко разпространеното използване на интернет в целия Европейски съюз доведе до това, че авторското право играе централна роля в ежедневието на повечето европейски граждани и поради това следва да бъде актуализирано. Комисията по правни въпроси приветства съобщението на Комисията „За Акт за единния свързан дигитален пазар“ и обърна внимание, че в бъдещата реформа на авторските права трябва да се намери точният баланс между всички интереси по веригата от писатели, творци, продуценти, издателите, посредниците, доставчиците на услуги и не на последно място – потребителите.

Една от основните цели на единния цифров пазар е премахването на регулаторните бариери и и подобряването на  достъпа на хората до културно съдържание онлайн и по този начин да се стимулира културното многообразие, като същевременно се открият нови възможности за творците. Евродепутатите призовават към подобряването на преносимостта на съдържание през границите на държавитe, за да могат гражданите максимално да се възползват от възможностите, които предлага интернет.