Емил Радев и Мария Габриел
Евродепутатите от Групата на ЕНП/ГЕРБ Емил Радев и Мария Габриел подкрепиха предложението за въвеждане на общоевропейски механизъм за демокрация и върховенство на закона, приложим спрямо всички държави-членки в Европейския съюз.
Евродепутатите от Групата на ЕНП/ГЕРБ Емил Радев и Мария Габриел подкрепиха предложението за въвеждане на общоевропейски механизъм за демокрация и върховенство на закона, приложим спрямо всички държави-членки в Европейския съюз.

Новият механизъм трябва да замени Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния, като за целта ще се състои от мониторинг на всички държави-членки, публикуването на доклад и препоръки за всяка от тях и последващ диалог между европейските институции и националните парламенти относно заключенията в доклада.

 

Това са част от измененията, внесени от Емил Радев и Мария Габриел, заедно с техни колеги от групата на Европейската народна партия към предложения Механизъм за демокрация, върховенство на закона и основни човешки права. Българските представители настояват Европейската комисия да излезе със законодателно предложение за механизма до края на 2017г.

 

Според Емил Радев и Мария Габриел, механизмът трябва да зачита принципа на субсидиарност и пропорционалност и да отчита конституционните традиции на всяка държава-членка. В същото време публикуваният анализ под формата на доклад трябва да се базира на обективни критерии, приложими еднакво спрямо всички страни, и които не водят до дискриминация между държавите. Предложението на евродепутатите предвижда докладът и препоръките да бъдат изготвяни от панел от експерти от Конституционния или Върховния съд, посочени от националните парламенти на държавите-членки. Всички данни, подадени към панела за изготвяне на доклада, следва да бъдат публично достъпни с цел гарантиране на прозрачност на процедурата.

 

Емил Радев коментира, че подкрепата на членовете на Европейската народна партия за отпадане на Механизма за сътрудничество и проверка за България и неговото заменяне с общоевропейски механизъм е важна стъпка към премахване на двойните стандарти, прилагани към страната.

„Радвам се, че постоянството, с което защитаваме позицията за еднакво отношение към всички държави-членки, започва да дава резултат. Убеден съм, че до края на мандата на комисията Юнкер, Механизмът за сътрудничество и проверка за България ще отпадне“, заяви Емил Радев.

 

Мария Габриел, ръководител на българската делегация в групата на Европейската народна партия, изтъкна, че за утвърждаване на върховенството на правото е нужна целенасочена политика на общоевропейско ниво, която да го изгражда и опазва.

„Внесените поправки демонстрират решимостта ни за гарантиране на принципа на върховенството на закона като общоевропейска ценност във всяка държава-членка. Последователно отстояваме позицията за необходимост от преосмисляне на прилагането на отделен механизъм за гарантиране върховенството на правото само към България и Румъния. Вярвам, че с подкрепата на колегите от Европейската народна партия ще успеем да допринесем за налагане на принципите на обективността, недискриминацията и равното третиране на страните-членки на ЕС“, заключи Мария Габриел.