СПОДЕЛИ
Andrey Kovatchev
Андрей Ковачев – евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, Член на Председателството на Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП за Евранет Плюс - БНР

Предстои да се представят профили на здравеопазването по държави в рамките на инициативата „Състояние на здравеопазването в ЕС“, която ЕК започна миналата година. Тези профили ще позволят да се види кои са общите предизвикателства пред държавите членки, където има потенциал за обмяна на опит и действията на европейско ниво.

 

Застаряващото население, отделянето на повече средства за лечение и на много по-малко за профилактика, здравни неравенства – това ще са темите, които през ноември Европейската комисия ще обсъди, като се представят профилите на здравеопазването по държави в рамките на инициативата.

Това съобщи Андрей Ковачев – евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, Член на Председателството на Европейския парламент и ръководител на Българската делегация в Групата на ЕНП (ГЕРБ).

Чрез профилите на отделните държави ще може да се предложат възможностите за обмяна на опит и на добри практики в здравеопазването.

Около 70- 80 % от здравните бюджети в ЕС отиват за лечение на хронични заболявания, а само 3 % отиват за профилактика, каза Ковачев.


Чуйте  в аудио файла, какво още каза  д-р Андрей Ковачев за борбата в неговата кауза за равен достъп до качествено здравеопазване, който е  и учредител на неформална Група от евродепутати за достъп до качествено здравеопазване

Пълният текст на декларацията в превод от английски:


„Ние, долуподписаните членове на Европейския парламент, сме дълбоко загрижени относно перспективата за намаляване на ангажимента на Европейския съюз в областта на здравеопазването, очертана от някои от сценариите в „Бялата книга за бъдещето на Европа“. Европейската интеграция донесе значителни ползи за здравето на всички европейци. Това сътрудничество трябва да бъде поддържано, за да се гарантира, че гражданите на ЕС имат равни възможности да получават качествени здравни грижи и услуги в своята страна. Пациентите не трябва да плащат цената, която е резултат от липсата на общи европейски политики в здравеопазването.

Ние вярваме, че Европа е нещо повече от общ пазар и обща валута. Укрепването на икономическите основи на европейския проект несъмнено е от решаващо значение, но не трябва да забравяме, че това е просто средство за постигане на просперитет в Съюза. Здравето е предпоставка за просперитет и амбициозната европейска програма за растеж и работни места не може да бъде постигната без здрави европейски граждани.

Европейските здравни системи се мъчат да се справят с неотложните предизвикателства като застаряващото население, недостигащите здравни бюджети и нарастващите нива на здравни неравенства. Тези предизвикателства надхвърлят националните граници на държавите-членки и изискват общи европейски решения. Игнорирането им не само ще бъде икономически неефективно, но и политически опасно. Големите несъответствия в здравеопазването подкопават социалното единство и насърчават политическото недоволство. По този начин се възпрепятстват сътрудничеството и процесът на европейска интеграция.

За да подсигурим бъдещето на Европейския съюз, трябва да се противопоставим на популистката реторика и да отговорим на очакванията на европейските граждани. Скорошните проучвания на Евробарометър показват, че около 70% от европейците желаят по-голям ангажимент на ЕС в сферата на здравеопазването. Призоваваме за продължаване на действията на Европейския съюз в областта на здравеопазването и засилено сътрудничество между държавите-членки на ЕС като предпоставка за устойчивото развитие на нашия Съюз.“