Владимир Уручев - ГЕРБ/ЕНП
В пленарен дебат с комисаря по земеделие Фил Хоган, евродепутатите обсъдиха мерките за справяне с кризата в млечния сектор и стабилизиране на доходите на млекопроизводителите.

Една година след отпадане на млечните квоти кризата в млечния сектор продължава да се задълбочава, млекопроизводителите трупат загуби и дългове, а много млечни ферми са застрашени да фалират. Освен края на млечните квоти, сред факторите, обвинявани за кризата, са руската забрана за внос от ЕС и намаляването на търсенето на световните пазари.

Наред с финансовия пакет от 500 млн. евро за подкрепа на европейските фермери, Европейската комисия предложи набор от мерки за справяне с кризата в млечния сектор, сред които: прилагане на доброволни споразумения за производството и предлагането на мляко, временно увеличаване на държавните помощи, удвояване на интервенционните тавани за обезмаслено мляко на прах и масло, рекламни кампании и увеличаване на международната търговия, експортно кредитиране и др.

В дискусия по темата евродепутатът Владимир Уручев от ГЕРБ/ЕНП очерта актуалното състояние на пазара на млякото. Средната цена на литър мляко в ЕС е под 28 евроцента за литър, а същевременно производството на сурово мляко продължава да расте – по данни на Европейската обсерватория за наблюдение на пазара на мляко само през първите два месеца на 2016 г. е произведено 7,4 % повече мляко в сравнение със същия период за миналата година. Според евродепутата, една от основните причини за задълбочаващата се криза в сектора е свръхпроизводство. Той призова към ограничаване производството на сурово мляко от държавите, които са го увеличили след отпадането на квотния режим.

Владимир Уручев напомни, че най-засегнати от кризата остават производителите в планинските и необлагодетелстваните райони. В тази връзка той насърчи прилагането на специфични мерки за подпомагане на рисковите стопанства, за да се предпазят от фалит и да се съхрани млекопроизводството в тези райони. Като възможен набор от мерки евродепутатът предложи насърчаване на операторите да продължат да изкупуват  произведеното в тези райони краве мляко и подкрепа за съфинансиране на транспортните разходи със средства на ЕС.