СПОДЕЛИ
Mariya Gabriel
Мария Габриел ГЕРБ/ЕНП - зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП

Докладчикът на Европейския парламент за освобождаването от визи за грузинските граждани Мария Габриел беше начело на преговорите между съзаконодателите на ЕС за договаряне на споразумение, с което да се постигне напредък по темата успоредно с преразглеждането на механизма за суспендиране на визи.


„Преговорите бяха успешни и договореното споразумение следва да бъде одобрено от Комитета на постоянните представители на държавите-членки (Корепер), гласувано в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент и накрая в пленарна зала на Европарламента, вероятно през януари. Радвам се, че Съветът подкрепи нашия ангажимент за постигане на резултати възможно по-скоро. Сега не трябва да забравяме, че това е ключово за доближаването на грузинските граждани по-близо до Европейския съюз както от гледна точка на мобилността им, така и в политически аспект”, коментира след тристранните преговори Мария Габриел от ГЕРБ/ЕНП.

Държавите-членки обвързаха предложението за освобождаване от изискването за виза на гражданите на Грузия с укрепването на механизма за суспендиране. Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по предложенията за преразглеждане на този механизъм на 7 декември. Договорените промени ще бъдат подложени на гласуване на пленарното заседание на Европейския парламент в сряда.

По настояване на Европарламента, Словашкото председателство се ангажира да потвърди до края на седмицата, че ще направи всичко възможно, за да ускори законодателния процес във връзка с постигнатото споразумение. Премахването на изискването за визи за Грузия ще влезе в сила в същия ден, в който се приеме преработеният механизъм за суспендиране на визовия режим в определени извънредни ситуации. Освобождаването от визи ще се прилага за Шенгенското пространство, което включва 22 държави членки на ЕС (без Ирландия, Обединеното Кралство, Хърватия, Кипър, Румъния и България) плюс Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Грузинските граждани ще могат да пребивават в ЕС в продължение на 90 дни за всеки 180-дневен период, ако притежават биометрични паспорти.