Eva Maydell
Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП за Евранет Плюс - БНР

Осигуряване на обществени и частни инвестиции от 315 милиарда евро до 2018, е една от целите, които си постави създадения преди три години мащабен инвестиционен план, наречен на името на председателя на Европейската комисия Жан Клод Юнкер. Целта на плана „Юнкер” е да съживи инвестициите в Европа и да подпомогне формирането на нови работни места в различни сектори.

Възможностите, които дава той са насочени  към абсолютно всички компании на територията на общността. Сред другите му цели са удовлетворяване на дългосрочните потребности на икономиката и увеличаване на конкурентоспособността, както и укрепването на производствения капацитет и инфраструктурата на EC и подобряване на инвестиционната среда.

Три години след началото на плана оценките за работата му са преобладаващо положителни, защото според експерти начинанието вече дава конкретни резултати.

На подобно мнение е и българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП  Ева Майдел, според нея планът освен, че дава резултати, е доказал и ефективността си:
 

Eva MaydellБих искала да напомня, че планът има два основни стълба.Единият е фокусиран върху подкрепата на малки и средни предприятия, а другият върху големи инфраструктурни проекти от различен тип. Както и във втората, но и в първата си част наистина планът е изключително успешен. До този момент има около  800 хиляди малки и средни предприятия в Европа, които са се възползвали и са успели да получат изгодни заеми при много преференциални условия. Като цифрово измерение, еврово, сумата, която е мобилизирана е над 340 милиарда евро. Имаше известен скептицизъм преди три години относно този инструмент за инвестиции, но аз виждам, че след три години имаме конкретни резултати, които нямаше да са налице, ако планът не беше мобилизиран и не беше гласуван за много кратко време, както от Европейския парламент, както и правилно имплементиран.

 

Според Ева Майдел в следващите години планът „ Юнкер ” ще продължи да дава резултати: 

През следващите няколко години – между 2020 – 2027 година, планът предвижда от бюджета на Европейския съюз – 38 милиарда евро да бъдат използвани за инвестииции в проекти, които заедно с частните инвестиции ще могат да мобилизират общо 650 милиарда за периода, който предстои. Ако го сметнем грубо прави близо 100 милиарда евро  инвестиции на година – повече отколкот иначе бихме имали в Европейския съюз. 

Условията за инвестиции в Европа са се подобрили след стартирането на плана „Юнкер“ през 2014 г. , но въпреки това в Европа все още има значителен недостиг на инвестиции, коментират експерти.


Чуйте в аудио файла какво още каза Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП: