Мария Габриел - Евронмед
Заседание на работната група на Евромед - председател Мария Габриел ГЕРБ/ЕНП

На заседание на работната група Евромед, чийто председател е Мария Габриел, ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП в Европейския парламент и зам.-председател на Групата на ЕНП относно евро-средиземноморските отношения, беше обсъден близкоизточния мирен процес и ролята на ЕС със специалния пратеник на ЕС за Близкия изток Фернандо Джентилини.

 

Във фокуса на дискусията бяха инструментите за създаване на благоприятни условия за възобновяване на мирните преговори.

„Политическият процес е изключително важен, но не трябва да бъде фокусиран само върху средствата за сигурност за постигане на мир. Необходимо е да поддържаме тесен контакт с регионалните партньори и в частност Арабската мирна инициатива, защото тяхната роля е ключова. Трябва да работим със страните от региона, чиито интереси съвпадат с тези на Европа за възстановяване на мира и стабилността в Близкия Изток. Така ще допринесем за подновяване на мирните преговори”, заяви Мария Габриел.

 

Регионът на Близкия изток е изправен пред проблеми като  миграционните потоци, войните в Йемен и Сирия, кризата в Ирак и възхода на Ислямска държава. Всички тези проблеми застрашиха европейската сигурност и стабилност. Ето защо подходът на ЕС трябва да е всеобхватен и реалистичен, включващ решителна и дългосрочна стратегия за мирно развитие на региона.