СПОДЕЛИ
Мария Габриел и Сандра Калниете
Мария Габриел, зам.-председател на Групата на ЕНП по въпросите на евро-средиземноморските отношения, и Сандра Калниете, отговаряща за връзките с източното средиземноморие.
Сигурността и стабилизирането на съседните на ЕС страни са основните приоритети на ревизираната Европейска политика за съседство, представена от Европейската комисия. Групата на ЕНП в Европейския парламент подкрепи новото предложение и призова за адекватни и конкретни отговори, съобразени със ситуацията в различните съседни на Европа региони с цел генериране на стабилност и засилване устойчивостта на държавите и техните общества.

 

Позицията на най-голямата политическа група в Европейския парламент изразиха в съвместно изявление Мария Габриел, зам.-председател на Групата на ЕНП по въпросите на евро-средиземноморските отношения, и Сандра Калниете, отговаряща за връзките с източното средиземноморие.

 

Мария Габриел приветства промяната на подхода, отразена в предложението за ревизиране на Европейската политика за съседство.

„Определянето на по-малко на брой, но ключови приоритети дава заявка за ефективност като краен резултат. Гъвкавостта на инструментите за финансиране е също ключова за успешни съвместни действия със съседните на ЕС страни. Европейската политика за съседство трябва да предложи конкретни инициативи и мерки, насочени към целеви предизвикателства, определени съвместно с всяка страна. Това означава да приложим в пълна степен принципа на диференциация. Чрез фокусирани действия и осезаеми резултати на практика ще увеличим видимостта на Европейския съюз на международната сцена“, подчерта Мария Габриел.

 

Тя отбеляза и още един акцент от позицията на Групата на ЕНП – уменията и образованието като начин за предотвратяване на радикализацията.

„Предизвикателствата пред сигурността не могат да бъдат решени само чрез инструменти за сигурност. Образованието играе ключова роля в областта на борбата с тероризма и предотвратяването на радикализацията и новата Европейска политика за съседство трябва да предостави възможност за използването му като средство за социална интеграция и като вектор за споделяне на общи ценности,като мир, демокрация и свобода”, наблегна зам.-председателят на Групата на ЕНП относно евро-средиземноморските отношения.

 

От своя страна Сандра Калниете отбеляза, че способността за стабилизиране на региона ще бъде ключов тест за ЕС в световен мащаб. Европейската политика за съседство ще бъде важен елемент в изпълнението на новата глобална стратегия за външната политика и сигурността. Според нея Европейската комисия трябва да поддържа по-добра координация с държавите-членки за отразяване на нуждата от повече ресурси и по-голяма сигурност в прилагането на политиката, което е от полза за сигурността на европейските граждани.