СПОДЕЛИ
Eva Paunova
Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП за Евранет Плюс - БНР

Много често, когато говорим за младежите, казваме, че те са бъдещето. Аз смятам, че младите хора са и настоящето!
В това е категорична, българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и член на борда на Интергрупата по младежки политики на Европейския парламент по въпроса за младежките политики, които се прилагат в Европейския съюз, Ева Майдел.

Свързани са с инициативи в спорта и борбата с безработицата. И най-важната тема – образованието.

Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП: Когато работим по теми свързани с младежки политики, тук в Европейските институти ние наистина се водим от желанието младите хора да развиват още по-ефективно своя потенциал, да могат да имат възможност да учат през целия си живот и най-важното е да умеят да правят и да събират все повече и нови умения, които до този момент не са засегнати в образователния процес.

Според Ева Майдел, въпреки че държавите-членки вземат конкретни решения за младите хора, ЕС има изключително важна роля в укрепването им. Точно за това, когато говорим за повече възможности за младежта, Европейските институти работят по различни програми…

Една от тях, например, е инициативата за младежка заетост. Има за цел да подпомогне младежи, които  нито се обучават в момента, нито учат или имат работа, да могат да намерят възможност за тях и по този начин да допринесем за по-ниска младежка безработица. В този тип инициативи идеята е не само да се включат младежите, които в момента търсят възможности, но да въвлечем активно ролята на държавните институции и на бизнесите. В момента голям акцент в следващите години трябва да бъде създаването на умения. Защото, когато говорим за младежка заетост вече не седи толкова проблемът, че няма достатъчно работни места, а по-скоро седи проблемът, че един на всеки четири работодатели не могат да намерят добрите кадри. 

Важно е младите да бъдат активни участници във вземането на решения, допълва още Ева Майдел. Техният глас трябва да се чува ясно в националните и европейски институции. Именно за това много програми са предвидени за бъдещето на младежките политики.

Една от последните програми, по които работихме и която ще стане факт през следващите месеци и години, това е новата програма за уменията. Там целим да намалим неравенствата в сферата на образованието, давайки възможност на гражданите да развиват уменията на високо равнище. Тези умения са от основно значение точно за ефективната борба с безработицата и осигуряване на повече иновации и конкурентноспособност в Европа. Чрез този тип програми, които ще бъдат разгърнати из цяла Европа, целим да засилим преподаването на цифрови и предприемачески умения на всички равнища на образованието. Тоест независимо в каква възрастова група представлява един млад човек, той да има възможност, чрез неговото обучение тези умения да бъдат активно засегнати. 

Идеята е с този тип програми и средства, които Европейския съюз отделя, да се достигне до възможно най-много хора и те да бъдат подготвени за бъдещите промени на пазара на труда. По този начин младият човек ще стане успешен професионалист.

Целия коментар по темата на Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП, чуйте в аудио файла