Emil Radev - ГЕРБ/ЕНП
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП
Българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев настоя дискриминационното отношение под формата на Механизма за сътрудничество и проверка към България да бъде прекратено и призова Европейската комисия (ЕК) да започне да третира всички държави-членки еднакво.

Това стана по време на заседание на Комисията по правосъдие и вътрешни работи, на което бе обсъдено предложение за законодателна резолюция на Европейския парламент за създаването на Механизъм за демокрация и върховенство на закона.

Емил Радев отбеляза, че България и Румъния са единствените държави-членки, които са подложени на ежегоден и систематичен контрол върху състоянието на върховенството на закона от страна на Европейската комисия. Той обясни, че вече близо десет години ЕК публикува доклади и анализи въз основа на неясни и трудно-измерими критерии.

„Често сме ставали свидетели и на противоречиви препоръки и становища на ЕК, а резултатите и ефектът от самите доклади са неясни“, допълни българският евродепутат.

Емил Радев защити идеята за единен механизъм за демокрация и върховенство на закона, който трябва да бъде приложим върху всички държави-членки и да включва ясни и измерими критерии за анализ и оценка на страните. Според него са необходими предвидими санкции при систематични нарушения, които да не бъдат използвани с политическа цел, а единствено за гарантиране възстановяването на върховенството на закона.

В заключение българският евродепутат от ГЕРБ заяви, че този общоевропейски механизъм за демокрация и върховенство на закона ще бъде стъпка в правилната посока за прекратяване на дискриминационното отношение спрямо България.

Европейският парламент предлага механизъм за демокрация и върховенство на закона под формата на пакт между граждани, правителства и европейски институции. Основните елементи на предложението са създаването на годишно информационно табло въз основата на ясни критерии за оценка на състоянието на демокрацията във всяка една държава-член, годишен междупарламентарен диалог между националните и Европейския парламент и Съвета, както и използването на набор от наказателни процедури срещу държавите, които систематично имат проблеми с демокрацията и върховенството на закона. Евродепутатите предлагат този пакт или механизъм да бъде прилаган от независима комисия с помощта на Европейската агенция за основни човешки права.