Emil Radev - EPP
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП
Според българския представител в Европейския парламент Емил Радев организираната престъпност и корупцията не са типични единствено за определени държави – това са проблеми, наблюдавани във всички държави-членки на Европейския съюз, което налага търсенето на общоевропейски действия и решения.

Това заяви той по време на обсъждане в рамките на комисията по правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент, посветено на борбата с корупцията и организираната престъпност.

Емил Радев настоя за пореден път за европейска стратегия за борба с корупцията и законодателни предложения в тази насока. Според него по този начин борбата с корупцията ще може да получи заслуженото внимание на европейско ниво и държавите-членки ще засилят не само сътрудничеството по между си, но и обмена на добри практики и опит.

Освен това Емил Радев настоя Европейската комисия да извършва ежегоден мониторинг на борбата срещу корупцията и организираната престъпност във всички държави-членки, придружен с препоръки за всяка държава.

Според евродепутата този мониторинг може да бъде базиран на Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния, или да бъде въведен в рамките на Механизма за защита на демокрацията, върховенството на закона и основите човешки права, който се обсъжда в ЕП в момента.

Не на последно място, като докладчик в сянка по четвъртия пакет за борба с прането на пари, Емил Радев настоя за преразглеждане на европейското законодателство срещу прането на пари като мярка за борба срещу тероризма.