Emil Radev - EPP
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП
На 15 юни  в правната комисия на Европейския парламент беше представен проектодоклад относно трансграничните аспекти на осиновяванията. В провелия се дебат взе участие и българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, който наблегна на нуждата от защита на интересите на детето при обсъждането на теми като трансграничните осиновявания.

Емил Радев отбеляза необходимостта от специфични мерки за защита на интересите на най-малките деца, които дори не могат да бъдат изслушани при взимането на решението за тяхното осиновяване. Беше визиран случаят с българското дете Меган, което в много кратки срокове беше осиновено във Великобритания, без съгласието на биологичните си родители.

„Напълно подкрепям препоръката на докладчика да се дава приоритет  на осиновяването вътре в биологичното семейството на детето“, заяви Емил Радев в тази връзка.

Нуждата от информираност на родителите, относно различните процедури в областта на политиките за осиновяване също ще помогне на семействата да се ориентират в своите права при преместванията си в друга държава-членка.

„Понастоящем не съществува европейска разпоредба за признаване на заповеди за национално осиновяване. Липсата на такива разпоредби създава значителни проблеми за европейските семейства, които се преместват в друга държава-членка след осиновяването на дете, тъй като осиновяването може да не бъде признато, което означава, че родителите могат да срещнат затруднения за законното упражняване на родителски права“, коментира Емил Радев.

Ето защо в проектодоклада се предлага законодателна резолюция, с която да се признават автоматично заповедите за осиновяване от една държава-членка в друга. Предлага се също въвеждането на европейско удостоверение за осиновяване.

В провелия се дебат, Емил Радев предложи това удостоверение да бъде многоезично, за да може освен разходите за легализация, както вече е предвидено в текста, да се спестят и разходите за превод.