Vladimir Urutchev
Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев бе удостоен с почетен знак „Посланик на библиотеката” във Враца

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев посети Регионална библиотека „Христо Ботев”- Враца в рамките на Националната библиотечна седмица под надслов „Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие”.

Директорът на културната институция Силвия Врачовска представи пред Уручев текущите проекти и ролята на регионалната библиотека в изпълнението на целите за устойчиво развитие в новия дневен ред на ООН „Трансформиране на нашия свят. Дневен ред 2030 за устойчиво развитие.” Тя му връчи почетен знак „Посланик на библиотеката” във Враца.

„За отношението Ви към библиотеките, за редицата съвместни инициативи и сътрудничеството Ви през годините, екипът на Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца Ви отличава с знака „Посланик на библиотеката”. Вярваме, че ще бъдете застъпник за каузата ни и за в бъдеще.”, изтъкна Силвия Врачовска.