СПОДЕЛИ
Emil Radev - Euranet Plus
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП за Евранет Плюс - БНР

Във връзка със случаите на въвеждане на вътрешен граничен контрол между различни европейски страни – Австрия и Германия, Дания, Норвегия и Швеция и др., през изминалата седмица ЕК предложи промени в Шенгенския кодекс с цел по-голяма защита и укрепване на Шенгенското пространство. В същото време Комисията предложи България и Румъния да бъдат приети като пълноправни негови членове с цел всички европейски страни заедно да отговорят на предизвикателствата, породени от засиления мигрантски натиск и терористичните нападения в различни европейски страни.

 

Какви са предложените промени и какъв се очаква да бъде техният ефект за сигурността на общото европейско пространство и за България в частност – попитахме евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев – член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и на Правната комисия – чуйте какво каза той в аудио файла: