СПОДЕЛИ
Emil Radev
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП по време на VIII Международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят“.

Приоритет на ЕС трябва да бъдат поддържането на единството и съвместната работа за постигане на общи цели, а не търсенето на механизми за разединение. Така евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев коментира сценариите за реформи, които предвижда Бялата книга за бъдещето на Европейския съюз. Своята позиция той изрази при участието си в VIII Международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят“.

Събитието се организира от Икономическия университет във Варна в партньорство с Института за икономически изследвания на БАН и Варненската търговско-индустриална камара. Над 130 представители на академичната общност и бизнеса от страната и чужбина се включиха в обсъждането на икономическото развитие в условията на глобализация, интеграцията в европейските пазари, регионалното и отраслово развитие в страната.

В доклада си, посветен на предизвикателствата пред ЕС 60 години след подписването на Римските договори, Емил Радев изтъкна, че със своите 508 милиона души Европейският съюз е най-големият пазар в света и европейските граждани, включително българските, се радват на едни от най-напредничавите и развити права. 

„Просъществуването и просперитета на ЕС са важни за развитието и успехите на България”, категоричен е евродепутатът.

„ЕС подпомогна бързото развитие на българската икономика, като финансовият израз на подкрепата, която сме получили до момента, надхвърля 18 млрд. лв. Имаме едни от най-добрите показатели за растеж на БВП и ниво на национален дълг. Помощта на ЕС за развитието на икономиката, инфраструктурата, конкурентоспособния бизнес, възможностите за обучение и стаж на младите хора се ценят от българските граждани. Затова сме сред държавите с изключително висока подкрепа за ЕС”, отчете Емил Радев.

Той обаче изрази съжаление, че страната ни все още не е член на Шенген, въпреки че отдавна е покрила критериите, и сме обект на дискриминационен Механизъм за сътрудничество и проверка. Премахването на двойния стандарт спрямо държавата ни Радев определи като кауза на българските евродепутати, за която те усилено работят.

Сред големите предизвикателства пред Европа той открои и безпрецедентната миграционна и бежанска криза.

„За нас като гранична държава е важно е да бъде постигната радикална промяна на европейското законодателство за убежище. Целта е да се премахне тежестта от държавите на първо влизане. Настояваме за промени, които да върнат правилото, че правото на убежище се губи при напускане на държавата-член, в която трябва да пребивава дадено лице за повече от четири месеца. Необходима е ускорена система за преместване на кандидатите, така че да се предотвратяват киризисни ситуации в центровете за настаняване”, обясни Радев.

По повод предизвикателствата, пред които Брекзит изправи Европа, евродепутатът приветства единението, демонстрирано от ЕС при трудните преговори.

„Най-важното за всички в момента е да бъдат гарантирани правата на европейските граждани във Великобритания и на британските граждани в ЕС. Въпроси стоят и във връзка с покриването на поетите вече от Великобритания финансови ангажименти към европейския бюджет, което засяга и България”, отчете Емил Радев.

Той постави акцент върху необходимостта чрез конкретни мерки да се гарантира правната сигурност за бизнеса.

„Трябва да се предотвратят сътресенията в сферата на търговията, до които може да се стигне след отказа на Великобритания да остане в рамките на единния пазар”, предупреди българският евродепутат.

Той се аргументи, като посочи, че износът на стоки от 27-те държави-членки към Великобритания възлиза на 306 млрд. евро за 2015 г., а вносът на стоки от Великобритания в останалите страни от ЕС е 184 млрд. евро или 7,5% от нейното БВП.