Eva Maydell and Vera_Jourova
Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел , Вера Йоурова, европейския комисар по правосъдието Вера Йоурова и Боряна Манолова, зам.-председател на КРИБ и изпълнителен директор на Сименс България,по време на кръгла маса проведена на 25 октомври 2017 г в София.

„Регламентът за защита на личните данни засяга близо 80% от българските компании и всички библиотеки, училища, болници, които ще трябва да се съобразяват с новите правила. Организирайки това събитие, даваме възможност на българския бизнес да обсъди на най-високо ниво прилагането на регламента“, заяви българският евродепутат Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП по време на кръгла маса с Вера Йоурова, европейски комисар по правосъдие, потребители и равенство между половете, проведена на 25 октомври 2017 г в София.

Събитието по влизащия в сила през май 2018 г. европейски регламент е организирано от българския евродепутат и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

 

“Новият Общ регламент относно защитата на данните не е просто още една регулация на ЕС. Това е законодателно отражение на най-голямата реформа на Европейския съюз по този въпрос. Регламентът променя начина, по който събираме, обработваме, използваме, защитаваме и дори възприемаме личните данни“, заяви Боряна Манолова, зам.-председател на КРИБ и изпълнителен директор на Сименс България.

 

По време на срещата стана ясно, че Европейската комисия подготвя информация и упътващи материали за бизнесите, за да ги улесни в прилагането и спазването на Регламента за защита на личните данни.

„Важно е че Еврокомисията е чула гласа на индустрията, включително и българските бизнеси, които искат повече яснота относно това как внедряването на новите правила ще е най-оптимално от гледна точка разходи-ефективност“, коментира Ева Майдел.

На събитието присъстваха изпълнителни директори на най-големите компании в България и членове на управителните съвети на КРИБ, Българска стопанска камара, Български форум на бизнес лидерите, Съвета на жените в бизнеса в България, Американската търговска камара (Амчам), Българска търговско-промишлена палата, както и председателят на Комисията за защите на личните данни Венцислав Караджов.