СПОДЕЛИ
Vladimir Urutchev
Владимир Уручев - ГЕРБ/ЕНП

Регламент, с който се гарантира снабдяването с природен газ на страните от Европейския съюз, е приет от Европейския парламент. С този акт се въвежда трансгранична солидарност и всяка държава се задължава да помага на своята съседка при газова криза. Въвежда се и прозрачност на договорите за снабдяване с природен газ. 

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев нарече този регламент революционен: 

За първи път договорите, които имат компании в Европейския съюз с компании от трети страни за внос на газ, както и за изграждане на инфраструктури, ще бъдат предавани, предоставяни на националните органи за оценка доколко и как влияят на сигурността на газовите доставки, съответно и на Европейската комисия. Тази информация ще бъде достъпна в голяма степен на всички държави-членки. По този начин газовата сигурност на Европейския съюз придобива едно ново измерение.