Andrey Novakov
Андрей Новаков ГЕРБ/ЕНП за Евранет Плюс - БНР

Рекордният  бюджет на ЕС за 2018 година  може и да надхвърли  160 милиарда евро, ако  при дебатите в Европейския парламент през октомври бъдат приети част от предложенията за корекции-нагоре.  Едва ли някой би оспорил логиката и  положителния ефект от завишените с близо 8 процента разплащания по програмите. Или пък приоритетите-стимулиране на заетостта и растежа, на младите учени и иновациите, засилване на сигурността и намаляване на миграционния натиск. Големият въпрос е  разпределението на бюджетния ресурс така, че да се постигне максимално добър резултат.

За българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков  инвестициите в наука и предприемачество, в транспортната свързаност на Европа, в създаване на културен продукт и на потребителска култура, са повод да поиска увеличение на финансовата рамка по тези програми, особено  за първата.

Що се отнася до предизвикателствата изобщо пред формирането на годишните бюджени на ЕС след решението на Великобритания за  напускането му, евродепутатът Андрей Новаков смята, че следващите две години ще са от изключително значение  в намирането на стабилност, което значи солидарност и реформи.


Чуйте какво още каза българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков за предложенията за промени на бюджет 2018 на ЕС в аудио файла