Ирена Соколова,Андрей Ковачев - конкурс

Областният управител Ирена Соколова и евродепутатът Андрей Ковачев, с подкрепата на Фондация “Конрад Аденауер” обявяват конкурс за есена тема

„Скритото минало на България – 1944-1989г.“

 

 

 

Конкурсът е продължение на инициативата, представяща изложбата „България 1944-1989. Забранената истина.“, с автори Фанна Коларова и Стоян Райчевски.

Конкурсът цели да привлече вниманието на младежите от областта към периода от нашата история, който е познат с индустриалните си успехи и непознат с платената за тях човешката цена. Вече имаме възможност да изградим цялостна картина за периода, който предизвиква възторзи и омраза, носталгия и отхвърляне. С убеждението, че обществото ни е с налични знания и достъп до източници, от които да прочетем и знаем истината за тези години от историята ни, каним младите да изразят позиция, мисли, знания и мнение в есеистична форма.

Насърчаваме участниците да ползват като източници на информация изложбата, експонирана в зала „Атриум“ в областна администрация Перник, ресурсите на Държавен архив – Перник, Регионална библиотека „Светослав Минков“ и електронната страница на фондация „Конрад Аденауер“, учителите, родителите и семействата си, които пазят спомените за периода.

Наградата за авторите на първите три класирани есета е посещение на Европейския парламент в Брюксел, по покана на евродепутата Андрей Ковачев.
Фондация „Конрад Аденауер“ осигурява поощрителни парични награди.

 

Регламент :

В конкурса могат да участват младежи на възраст между 16 и 29 години.

Стандарт за текстовете:

 

  • обем до 3 страници
  • в WORD, формат (DOCили DOCXфайлове),
  •  с големина на шрифта 12 пункта
  •  междуредие 1,5

 

Текстът да бъде съпроводен от следната информация:

  • трите имена на автора,
  •  учебно заведение,
  • ползвани източници,
  • адрес и телефон за контакт

Есетата се изпращат до 17.00 ч. на 25 октомври 2015 г. на адрес : konkurs@pk.government.bg
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на сайта на Областна администрация Перник.