СПОДЕЛИ
Andrey Kovatchev and Elmar Brok
Елмар Брок ХДС/ЕНП председател на СЕФ и д-р Андрей Ковачев ГЕРБ/ЕНП заместник-председател на Съюза на европейските федералисти и председател на българската секция на организацията

По повод 30-годишнината от смъртта на Алтиеро Спинели, един от основателите на Съюза на европейските федералисти и бащите на европейското обединение, българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ д-р Андрей Ковачев заедно със своите колеги Елмар Брок, Мерседес Бресо, Петрас Аустревичиус и Луиджи Моргано предложи създаването на стипендия за докторанти „ Алтиеро Спинели “

Предложението бе одобрено от Европейския парламент като част от ежегодната процедура по определяне на годишните разходи от бюджета на ЕС за следващата година.

Целта на стипендията е да подпомогне изявени докторанти, които желаят да работят по научноизследователски проект в областта на европейската интеграция, включително историята на ЕС и историята на европейския идеал. Изследванията във връзка със стипендиите за докторанти „ Алтиеро Спинели “ следва да са насочени към проучване на теорията за моделите на интеграция (напр. търговски споразумения, международни организации, сдружения) и към сравнителни проучвания на съществуващите модели на интеграция (например ЕС, Африканският съюз, Меркосур, Съединените американски щати, Канада), ролята на гражданите и организациите на гражданското общество в процеса на интеграция на ЕС, интелектуалната история на европейската интеграция и, разбира се, животът и дейността на Алтиеро Спинели. В споразумението за отпускане на стипендия могат да се включат курсове или обучения за разпространение на академичните изследвания сред по-широка, неспециализирана аудитория.

„В много страни през последните години виждаме една тревожна тенденция на растящи популизъм и национализъм, както и разочарование от Европейския съюз. Доверието на гражданите трябва да се възвърне чрез разпространяването на знание и информация за процеса на европейска интеграция сред възможно най-широка аудитория. Надявам се, че ще има и млади български изследователи, които ще се възползват от тази стипендия“, заяви Ковачев.


Съюзът на европейските федералисти (СЕФ) е надпартийна организация, която обединява проевропейските политически сили в Европа. Организацията отстоява изграждането на Европейска Федерация, която да преодолее разделенията на Стария континент и в която европейските народи да работят заедно за благополучието си, запазвайки своята идентичност.

Д-р Андрей Ковачев е заместник-председател на Съюза на европейските федералисти и председател на българската секция на организацията.