СПОДЕЛИ
По инициатива на евродепутата Владимир Уручев ГЕРБ/ЕНП в гр. Севлиево се проведе Националната конференция „Традиционните български храни, сортове и породи – потенциал за местно развитие в България“. Конференцията е част от Третия национален фестивал „Семе българско“, чийто домакин е община Севлиево с подкрепата на Министерство на земеделието и храните.

Заедно с експерти от Министерство на земеделието и Министерство на околната среда, представители от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската комисия, учени от БАН, Аграрния университет в Пловдив, Съюза на билкарите и предприемачи от агротуристическия бранш, бе потърсен отговор на въпроса как да се опази генетичното богатство на България и как това наследство да бъде превърнато в двигател за развитие на местните общности в селските райони.

В тази връзка Владимир Уручев сподели убеждението си, че традиционните български храни, сортове и породи са един безценен генетичен ресурс, създаден от продължителните усилия на местните хора да приспособят своя поминък към конкретните условия на своя регион.

„Без този ресурс трудно можем да си представим устойчивото развитие на селските райони, нито пък как бихме могли да съхраним за бъдещето тяхната идентичност“, отбеляза той.

Програмата на конференцията обхвана богат спектър от теми, сред които: представяне на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, ползите от избора на български сортове и породи животни, политиката по опазване на биологичното разнообразие и свързаните с това ангажименти по прилагане на Протокола от Нагоя към Конвенцията за биологично разнообразие, ползите от участие в европейските схеми за качество на селскостопански продукти и промоционалните програми на ЕС, както и представяне на успешни примери за възраждане на традиционни български сортове, храни и породи чрез президиумите на Слоу фуд България.

Владимир Уручев приветства инициативата на екипа на Асоциацията на конвивиумите на Слоу Фуд в България, която в дните на фестивала проведе анкета „Познавате ли старите български сортове?“.

Резултатите от анкетата ще послужат за стартиране на обществена дискусия за утвърждаване на кратък списък с характерни местни сортове, които връщат специфичния регионален облик на малките населени места и запазват поминъка на местното население.