Eva Maydell - National Library Week
Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП по време на откриването на кампанията „Национална библиотечна седмица“, която се провежда между 14-19 май 2018г., под наслов „Достойно бъдеще за нашите библиотеки“, в София.

„54% от работодателите изпитват затруднения при намирането на хора с правилните умения“, заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел по време на откриването на кампанията „Национална библиотечна седмица“, която се провежда между 14-19 май 2018г., под наслов „Достойно бъдеще за нашите библиотеки“, в София.

По време на събитието, организирано за 13-та поредна година от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), бяха обсъдени перспективите пред развитието и новите функции на библиотеките в България, включително ролята им в подкрепа на образованието, ученето през целия живот и развитие на дигиталните умения.

Сред участниците в дискусията бяха заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева, заместник-министърът на културата Амелия Гешева, заместник-кметът по културни въпроси в Столична община доц. д-р Тодор Чобанов, писателят Захари Карабашлиев, както и представителите на неправителствения сектор.National Library Week

Според българският евродепутат, въпреки положителната тенденция към по-голяма посещаемост, статистиките сочат, че все още малка част от българските граждани използват пълноценно предимствата на библиотеките.

„Работим за това българските библиотеки да са среда, в която надграждаме умения, като например работа с нови технологии, учим през целия живот, програмираме, получаваме съвети за намиране на работа и пр. В този смисъл и ролята на библиотекарите е от основно значение за подобряването на дигиталната грамотност и разкриването на пълния потенциал на библиотеките“, добави още българският евродепутат Ева Майдел.