СПОДЕЛИ
Владимир Уручев - ГЕРБ/ЕНП конкурс „Чиста околна среда в Родопите – на един клип разстояние“
Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев и РИОСВ – Смолян организират конкурс за ученици от ІХ до ХІІ клас от област Смолян за най-оригинален видеоклип или видеопослание по повод 5 юни – Световния ден на околната среда.

Инициативата цели да вдъхнови учениците да бъдат активно свързани с опазването на околната среда и природата. Конкурсът ще даде възможност младите да повишават екологичната си култура, изявявайки се и да популяризират творческите си възможности.

Авторските клиповете трябва да съдържат послания чрез песен, танц, етюд или друг тип творчески форми, разкривайки отношението на участниците към нашия дом – планетата Земя. Съдържанието на клиповете, тематиката и изпълнението ще бъдат оценявани спрямо тяхното въздействие – настроението и емоционалния заряд, които носят.

Идеята на начинанието е да провокира личното отношение на младите да изразят себе си и виждането си за опазването на околната среда с непрофесионална техника.

Допустими са клипове, снимани с телефон и любителска камера.  Краен срок за изпращане на авторските материали е 25 май 2016 г. Наградите ще бъдат връчени на 3 юни 2016 г. Авторите на отличената на първо място творба ще получат грамота и ще посетят Европейския парламент.Пълна информация за конкурса „Чиста околна среда в Родопите – на един клип разстояние“КОНКУРС
Чиста околна среда в Родопите – на един клип разстояние

Информационният офис на евродепутата Владимир Уручев и РИОСВ – Смолян, организират конкурс за най-оригинален видеоклип или видеопослание по повод 5 юни – Световен ден на околната среда. 

Най-сериозното замърсяване на околната среда се предизвиква от човека и неговата дейност. Хората сме отговорни за опазването на околната среда и за ограничаване и предотвратяване на замърсяването на планетата Земя. Нека съхраним природата и я превърнем в красив дом за бъдещите поколения!
С конкурса за изработване на видеоклип или видеопослание се цели учениците да бъдат въвлечени в активни дейности, свързани с опазване на околната среда и поддържане на естествения биоритъм на природата. Да се даде възможност на учениците да повишават екологичната си култура, да се изявят, да популяризират творческите си възможности. Клиповете трябва да съдържат послания, изразени чрез песен, танц, етюд или друг тип творчески форми, които да разкриват отношението на участниците към нашия дом – планетата Земя. Съдържанието на клиповете, тематиката и изпълнението ще бъдат оценявани спрямо тяхното въздействие – настроението и емоционалния заряд, които носят.
Залагаме на позитивното отношение, свободата и креативността на младите хора. Идеята на начинанието е да провокира личното отношение на младите да изразят себе си и своята визия за опазване на околната среда с непрофесионална техника. Допустими са клипове, снимани с телефон и любителска камера.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

В конкурса имат право да участват ученици и/или екипи от ученици от 9, 10, 11, 12 клас от област Смолян. Екипът може да се състои от един, двама или трима ученика и един учител.

Всеки участник има право да изпрати 1 видеоклип или видеопослание, изработени през 2016 г.
Организаторите имат право да публикуват и използват наградените видеоклипове и видеопослания с образователна цел и за популяризиране на екологичните традиции и инициативи от Смолянския регион. Организаторите се задължават да не използват видеоклиповете от конкурса с търговска цел.
Участието в конкурса „Чиста околна среда в Родопите – на един клип разстояние” означава, че авторите са съгласни с условията на конкурса.
Моля, имайте предвид, че клиповете не трябва да бъдат предварително качвани в https://www.youtube.com/, http://www.vbox7.com/ или други сходни сайтове за видеосъдържание. След като бъдат успешно получени, те ще бъдат качени във фейсбук-страницата на конкурса „Чиста околна среда в Родопите – на един клип разстояние“, където всеки ще може да ги види.

Всеки клип трябва да бъде придружен от следното описание:

 • да бъде задължително озаглавен (да има наименование), да посочва място, където е направен, и да е придружен от кратко описание (до 3 изречения).
 • да се предоставят имената на ученика/участниците и техния ръководител, както и името на училището.
 • Всеки участник/отбор може да се включи в конкурса с един видео клип. Няма ограничения за броя видео клипове, с които може да участва едно училище.

С участието си в конкурса всеки участник/отбор, декларира и гарантира че:

 • представените видео клипове са авторско дело;
 • клиповете не съдържат неприлично, провокативно или друго предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание;
 • не са използвани части от чужди видеоклипове и/или филми.

Технически параметри за видеоклиповете:

 • Продължителност: до 5 минути.

Критериите, по които ще бъдат оценявани видеоклиповете, са:

 • Оригиналност на идеята;
 • Съответствие с темата на конкурса;
 • Послание на видеоклипа;
 • Техническо качество на видеоклипа.

Краен срок за изпращане на авторските материали:

 • 25 май 2016 г.

Как да участвате:

 1. Правите видео или видеопослание по темата. Изпращате ни писмо на имейл riosvsm_clip@abv.bg със следната информация: трите имена на неговия създател или екип от създатели, възраст, населено място, телефон и имейл за връзка. В писмото поставете линк към Вашия видеоклип, любителски видеа, качени предварително на www.dox.bg, Dropbox или  Google Drive.
 2. Файловете могат да бъдат изпращани и на технически носител на пощенски адрес: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, РИОСВ-Смолян за конкурс „Чиста околна среда в Родопите – на един клип разстояние”

Ще бъдат раздадени следните награди:
Първо място – Посещение в Европейския парламент и грамота
Второ и трето място – предметни награди и грамоти
Поощрителни награди – грамота

Наградите ще бъдат обявени и връчени на 3 юни 2016 г. Имената на победителите ще бъдат обявени на специална церемония в сградата на РИОСВ – Смолян. Имената и видеоклиповете на победителите ще бъдат публикувани във фейсбук–страницата на конкурса.

Определяне на победителите:
Победителите ще бъдат определени от компетентно жури, съставено от специалисти в областта на опазване на околната среда и специалист по видеозаснемане. Конкурсът включва 1 (един) кръг, в който всеки клип се оценява поотделно от журито. Решението на журито не подлежи на обжалване.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Участниците приемат също:

 • да бъдат обвързани от настоящите официални правила;
 • че решенията на журито са окончателни и обвързващи по отношение на всички въпроси, свързани с конкурса, и
 • че организаторите могат да използват клиповете, както и името на всеки един от победителите в публикации или реклама, отнасяща се до конкурса или бъдещо популяризиране на същия без за това да е необходимо да заплаща компенсация или да иска одобрения, както и във фейсбук-сраницата на конкурса. В случай, че избраният победител откаже да получи наградата, последната по преценка на Организаторите може да се присъди на друг участник.
За повече информация:

инж. Красимир Кондов, гл. експерт РИОСВ – Смолян, тел. 0889 273 113 или 0301-60114
Димитрина Павлова, асистент в Информационния офис в Смолян на евродепутата Владимир Уручев – 0884800259