Ева Паунова ГЕРБ/ЕНП бе сред поканените на представянето на доклада на Лондонската стокова борса „1000 компании, вдъхновяващи Европа“ в сряда 15 юни 2016 г. в Европейския парламент в Брюксел.
Евродепутатът Ева Паунова ГЕРБ/ЕНП бе сред поканените на представянето на доклада на Лондонската стокова борса „1000 компании, вдъхновяващи Европа“ в сряда 15 юни 2016 г. в Европейския парламент в Брюксел.

В доклада намират място пет български компании.

„Това е признание както за постигнатото от включените компании, но и поредно доказателство, че българските предприемачи могат да са конкурентни на европейско ниво, когато имат иновативни идеи и използват всички налични инструменти за финансиране“, заяви Паунова, която е единственият български евродепутат в комисията по икономически и парични въпроси в Европарламента.

 

На събитието присъства европейският комисар за финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари Джонатан Хил, който подчерта, че нуждата от увеличаване на рисковия капитал в Европа е все по-осезателна и затова Европейската комисия работи усилено в посока изграждане на съюза на капиталовите пазари. Сред присъстващите бяха редица евродепутати, сред които Отмар Карас и бившият еврокомисар Антонио Таяни, над 30 изпълнителни директори на компании от списъка, както и представители на бизнес организации, които бяха единодушни, че за да бъдат европейските компании по-конкурентоспособни, е необходимо да се премахнат бариерите пред движението на финансови капитали и да си повиши културата на използване на инструменти за рисково финансиране.

 

Българските компании, които са включени в списъка с най-иновативните компании и тези с потенциал да движат европейската икономика напред, са Агрорезерв (търговия със селскостопанска продукция), Кристална вода (ВиК и пътно строителство и ремонти, управление на отпадъци), Милко ЕООД (машиностроене и металообработване), Сага Комодитис (търговия с квоти на въглеродни емисии), V-TAC (търговия на LED осветление).