Eva Maydell
Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП за Евранет Плюс - БНР

Бюджет на инвестициите в знание и технологии, бюджет за стимулиране възстановяването от COVID-19 и изграждането на екологосъобразна, дигитална и устойчива Европа. След дълги преговори лидерите от Европейския съюз се споразумяха за многогодишен бюджет за 2021-2027 г. в размер на 1824,3 млрд. евро. Това е най-големият бюджет в историята на Европейския съюз, а една от причините е пандемията и кризата от COVID, която тепърва ще се разраства.

Това каза българският евродепутат  от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел:

„Точно затова имаме безпрецедентно голям бюджет, който очакваме да бъде финализиран. Можем да го наречем инвестиционен бюджет- вложените пари имат за цел да задвижат икономиката и да помагат за повече растеж, защото ни очакват години на по-слабо възстановяване, по-ниски растежи на икономиката, а това не е нещо, което европейците очакват от проспериращата европейска икономика до този момент. Точно затова трябва да сме изключително прецизни в следващите няколко седмици, споровете между различните институции са значителни, но е време да се покаже отговорност и от двете страни, за да се направи компромис.“

Дългосрочният бюджет на ЕС допринася за осигуряването на по-здравословна и по-безопасна храна, за по-чиста околна среда и по-голяма сигурност на външните граници на Съюза; прави възможно обединяването на ресурси- така укрепва Европа и помага за нейния просперитет. Бюджетът помага на хиляди учени, на градове и региони, предприятия и неправителствени организации, както и на милиони студенти. Затова и Парламентът защитава водещи програми на Европейския съюз и отхвърля съкращенията в програмите, които са от ключово значение за инвестирането в по-добро, по-справедливо и по-зелено бъдеще за европейските граждани.

Eva Maydell

„Парламентът има основни различия със Съвета и настоява за значително по-голям обем на бюджета в знакови програми на ЕС, като „Еразъм+“, като „Хоризонт Европа“, насочен за повече наука и иновации, новата здравна програма на ЕС, защото смятаме, че трябва да инвестираме в местата, където искаме да бъдем по-стратегически автономни… Да може ключови инвестиции като производството на медикаменти и медицински материали да не остават извън Европа. Там, където искаме да видим повече инвестиции и проекти, най-вече от предприемчивите малки и средни предприятия и индустрията, е именно в това да направим производствата по-ефективни, но и по-чисти… Друга сфера са технологиите и тяхното внедряване, защото само чрез тях можем да постигнем амбициозните цели, които си поставяме и в сферата на зелената сделка.“

Сред спорните точки в преговорите за дългосрочния бюджет е и въпросът за собствените ресурси. Бюджетът цели не само да ни върне на предкризисните нива, но да ни изтласка още по-напред, коментира Ева Майдел:

„Да станем по-конкурентоспособни, с технологии, които са изключително напредничави, но и устойчиви, за да можем да бъдем по-ефективни при следващи предизвикателства и при следващи кризи.“

Преговорите продължават. През следващите няколко седмици представителите на Европейския съвет и Парламента трябва да се договорят и да гласуват бюджета, за да може той да влезе в сила най-късно от януари следващата година и да бъде одобрен от всички национални парламенти. Настоящият многогодишен бюджет изтича на 31 декември 2020 г.


ℹ Чуйте в аудио файла Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП ⬇