Emil Radev
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП
Българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев ще представлява позицията на Групата на Европейската народна партия във връзка с две важни досиета на Европейския парламент – създаването на Инструмент за спешна помощ в Европейския съюз и проектобюджета на ЕС за 2017г.

 

Инструментът за спешна помощ на ЕС ще се активира в случай на извънредни кризи или бедствия, които имат сериозни последици в хуманитарен аспект в държавите-членки на ЕС. Този вид хуманитарни операции ще се извършват в партньорство с неправителствени организации, агенции на ООН, международни организации или специализирани служби на държавите-членки, като финансирането ще се предоставя от ЕС. Хуманитарната помощ ще се предоставя в допълнение и подпомагайки действията на компетентните органи на засегнатата държава.

 

Имайки предвид сегашната миграционна криза, този нов инструмент ще бъде използван първо с оглед на предоставяне на хуманитарна помощ за

бежанци и мигранти в рамките на ЕС. Според първоначални изчисления на Европейската комисия за 2016г. са необходими 300 милиона евро, през 2017г. и 2018г. по 200 милиона евро, като общият бюджет до 2018г. ще е около 700 милиона евро. На първо време ще бъдат предоставени 100 милиона евро, които ще бъдат пренасочени от бюджета на ЕС без да се налага държавите-членки да предоставят нови средства.

 

Проектобюджетът на ЕС за 2017г. предстои да бъде представен от ЕК през пролетта, като преди това Европейският парламент ще изготви списък с препоръки за това какви трябва да бъдат приоритетите за следващата година и как да бъдат изразходвани най-ефективно европейските средства. Според Емил Радев ГЕРБ/ЕНП, сред тези препоръки трябва да бъдат включени необходимостта от предоставяне на допълнителни средства за справяне с миграционната криза, както и за засилване на борбата с тероризма с оглед на терористичните атаки в Париж и

Брюксел. Окончателното приемане на бюджета се очаква през октомври или ноември 2016г.