Vladimir Urutchev
Владимир Уручев ГЕРБ/ЕНП участва в световния форум по еко-гастрономия и кулинарно наследство TerraMadreSalonedelGusto 2016

По покана на международното движение Slow Food българският евродепутат Владимир Уручев ГЕРБ/ЕНП взе участие в най-голямото гастрономическо изложение за биологично чисти и произведени по щадящ околната среда начин, продукти – TerraMadreSalonedelGusto 2016, което се проведе в Торино, Италия от 22 до 26 септември т.г.

 

В рамките на международния форум Владимир Уручевучаства в конференция, посветена на запазване на биоразнообразието на Балканите и представяне на резултатите от проекта ESSEDRA, насочен към европейската интеграция на страните от Балканите и Турция чрез насърчаване на устойчиви модели за развитие на селските райони. В резултат от изпълнението на проекта са идентифицирани над 300 традиционни продукта и е въведена в действие програма за подкрепа на достъпа до пазари на дребните производителис техните традиционни продукти.

В своето изложение Владимир Уручев очерта основните предизвикателства пред земеделския сектор в Европа, продиктувани от глобалния демографски прираст на населението, климатичните промени и изчезващото биоразнообразие.

Той отбеляза, че осигуряването на продоволствена сигурност в Европа е тясно свързано със съхраняване на европейския модел на земеделие, в основата на който са малките производители, прилагащи щадящи околната среда земеделски практики. В тази връзка Уручев изтъкна потенциала на Балканите да се утвърдят като модел за устойчиво земеделие, чрез използване на техните конкурентни предимства – съхранено биоразнообразие, богато културно наследство, висококачествени традиционни продукти.

На седмото издание на форума взеха участие 5000 делегати от 160 страни, над 800 изложители и 300 президиумаSlow Food. Тази година делегатите от българска страна бяха повече от 50 души – производители, учени, готвачи, журналисти, природозащитници, млади хора.

България бе представена на изложението с традиционни продукти, част от президиумите на СлоуФуд България – розов домат от Куртово Конаре, смилянски фасул, месо от Източнобалканска свиня, зелено сирене от Черни Вит, навпавок от Горно Драглище, млечни продукти от каракачански овце.