Андрей Ковачев
Андрей Ковачев

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП д-р Андрей Ковачев участва в международна здравна конференция в Рига на тема “Универсално здравеопазване: инвестиции в качественото здравеопазване за всички”, която се организира под егидата на Латвийското председателство на Съвета на Европейския съюз.

В рамките на първия дискусионен панел на двудневната конференция той дебатира заедно с комисаря по здравеопазване Витенис Андриукайтис, латвийския здравен министър Гунтис Белевич и литовския заместник-министър на здравеопазването Лаймуте Вайделиене относно мерките, които са предприети на европейско и национално ниво в отговор на призива за действие от Вилнюската декларация*.

По време на своето изказване българският евродепутат отправи апел за повече Европа в сферата на здравеопазването и напомни, че здравните системи в редица страни-членки постигат незадоволителни резултати заради неефективно използване на публичния ресурс за здраве.

“Нуждите на всички европейски пациенти не се посрещат по еднакъв начин и това представлява предизвикателство за Съюза като цяло!”, заяви Ковачев.

Според него тези различия водят до здравни неравенства, които карат пациентите да мигрират към други държави от ЕС, за да намерят необходимото лечение. Същото се отнася и до здравните работници, които напускат страните си в търсене на по-добри условия за работа.

“Проблемите с осигуряването на равен достъп до качествено здравеопазване заслужават повече внимание на европейско ниво, защото се наблюдават във всички държави, макар да се проявяват по различен начин. Трябва ни цялостен подход, който позволява оценка на различните бариери пред достъпа, за да поставим точна диагноза и съответно да сме в състояние да предпишем правилното “лечение” за тяхното преодоляване”, допълни Ковачев.

Той напомни, че през изминалите години препоръките в сектора на здравеопазването по т.нар. механизъм “Европейски семестър” не винаги са били достатъчно ясни и конкретни, защото не са отчитали специфичните за всяка страна-членка предизвикателства, което в крайна сметка е довело и до слабите резултати при тяхното прилагане.

Според българския евродепутат в рамките на ежегодната процедура за координация на икономическите политики трябва да се постави много по-силен акцент върху подобряването на здравните резултати.

“Задължителна стъпка в тази посока е Комисията да разработи надеждни методи за измерване на здравните неравенства и специфичните за страните-членки проблеми в достъпа до качествено здравеопазване.Разбира се, измерването не може да бъде цел само по себе си, ако не води до по-добър здравен статус на населението. Това е единственото мерило за ефективността на здравната политика. “, заяви Ковачев.

* Декларацията от Вилнюс, която е подписана през ноември 2013 година, има за цел да подобри и стабилизира европейските здравни системи, чрез увеличаване на инвестициите, гаранцията за универсален и равен достъп до висококачествени услуги и реформи в сектора на здравеопазването. Тя се основава на разбирането, че здравето на гражданите е в основата на успеха на Европа и нейното икономическо бъдеще,  на целите на Европейския Съюз за 2020 и стратегията за растеж. Декларацията беше подкрепена от Световната здравна организация, Европейския форум на пациентите и от Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации.  

Източник: andrey-kovatchev.eu

Следваща статияЕва Паунова (ГЕРБ/ЕНП): Бизнесът в Бургас ще получава експертна информация за реализирането на идеи, намиране на финансиране и връзка с предприятия в страната и целия свят