д-р Андрей Ковачев - домакина на здравен форум в ЕП
д-р Андрей Ковачев ГЕРБ/ЕНП бе домакин на здравен форум провел се в Европейския парламент

На 17 ноември представители на националните министерства на здравеопазването, Европейската комисия, членове на Европейския парламент, организации на гражданското общество, съсловни и пациентски организации, както и други заинтересовани страни се събраха в Европейския парламент на здравен форум, организиран от българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП д-р Андрей Ковачев.

 

Основната цел на събитието бе да представи пред широка публика наскоро публикувано становище на Експертната група за ефективни начини за инвестиране в здравеопазването относно достъпа до здравни услуги и да инициира дебат по основните препоръки в документа.

Темата за равния достъп до качествено здравеопазване намира все по-централно място в дневния ред на европейските институции, за което активно работят инициираната от д-р Ковачев платформа в Европейския парламент и Партньорството между заинтересованите страни на европейско ниво.

 

По време на събитието представители на Европейската комисия и Люксембургското председателство на Съвета на ЕС представиха работата и инициативите на двете институции в тази област. Председателят на експертната група проф. Ян Де Масенер, професор по семейна медицина и първична медицинска помощ в Университета Гент (Белгия), както и докладчикът за становището д-р Сара Томсън, старши специалист по финансиране на здравеопазването в Регионалния офис на СЗО за Европа, подчертаха огромните неравенства по отношение на достъпа на пациентите до качествено здравеопазване в рамките на страните-членки на ЕС, както и между тях. Докладът разглежда основните бариери пред достъпа – финансова достъпност, навременност и наличност на здравни услуги. Една от основните препоръки на експертите е да се събират повече и по-надеждни данни, чрез които да разберем колко точно са пациентите с ограничен достъп до здравни услуги във всяка страна членка, какво точно липсва или не е ефективно и би трябвало да се промени.

„Трябва ни пълна и точна информация за проблема, за да може европейските институции да помогнат на националните власти да разработят мерки за неговото преодоляване. Както за успешното лечение на едно заболяване е нужна точна диагноза, така и за намаляването на здравните неравенства трябва да знаем в какво се изразяват проблемите с достъпа във всяка една от страните-членки. Радвам се, че в това отношение препоръките на експертите съвпадат напълно с нашите искания за по-ефективно измерване на достъпа чрез разработването на нови показатели“, заяви Ковачев.

По време на събитието беше обявено, че по предложение на инициираната от Андрей Ковачев група в Европейския парламент в бюджета на ЕС за следващата година ще бъдат предвидени средства за тази цел.

„Това е добра новина, защото измерването на достъпа до здравни услуги е важна стъпка към намаляването на здравните неравенства в Европа!“, допълни Ковачев.

Според него заради социално-икономическите различия между страните-членки не е реалистично да се цели пълно изравняване на достъпа до здравеопазване, но може да се работи за дефинирането на базов пакет от здравни услуги, достъпен за всички европейски граждани.