Овластените пациенти подпомагат здравните системи
Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП д-р Андрей Ковачев бе домакин на заключителното събитие от едногодишната кампания за овластяване на пациентите на Европейския пациентски форум в Европейския парламент.
Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП д-р Андрей Ковачев бе домакин на заключителното събитие от едногодишната кампания за овластяване на пациентите на Европейския пациентски форум в Европейския парламент.По време на събитието бяха представени резултатите от кампанията и демонстрирани добри практики от различни държави в Европейския съюз.

„Пациентите са един от най-неизползваните ресурси за повишаване на ефикасността на здравните системи в ЕС. Бюджетите за здравеопазване са ограничени и именно затова трябва тяхното изразходване да бъде обвързано с качеството на предлаганата услуга и да отговаря във възможно най-пълна степен на нуждите на пациентите. Те трябва да са в центъра на системата и да разполагат с необходимите инструменти и информация, които им позволяват да изразяват своите нужди и да са партньор наравно с медицинските лица в решенията, които засягат тяхното здраве“, заяви Ковачев.

Според него достъпът до здравната система е задължителна предпоставка за овластяването на пациентите. В началото на миналата година българският евродепутат инициира платформа в Европейския парламент, чрез която заедно със свои колеги от повече от 15 държави-членки настоява всички европейски граждани да имат равен достъп до качествени здравни услуги и грижи.

„Участието на пациентите в здравните политики е както фундаментален демократичен принцип, така и израз на по-голяма прозрачност и отчетност на здравната система спрямо тях“, допълни Ковачев.

Според българския евродепутат е важно пациентските организации да разполагат с необходимите ресурси, които да им позволят пълноценно да участват в процеса на формулиране на политики в областта на здравеопазването. Заедно със свои колеги тази година той е внесъл предложение за пилотен проект за изграждане на капацитет на пациентските организации в Централна и Източна Европа на стойност 600 000 евро.