Andrey Kovatchev - EPP
Андрей Ковачев – евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, Член на Председателството на Европейския парламент, зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП (ГЕРБ)

Българите в Албания чака десетилетия да бъдат признати за официално малцинство

„Обръщам се към албанските официални представители и ги призовавам за решаване на този въпрос, който чака от десетилетия. Призовавам ви, признайте българското малцинство и нека заедно да допринесем за това албанските граждани да станат и европейски граждани“, заяви Андрей Ковачев по време на изказването си пред Европейския парламент по време на априлската пленарна сесия в Страсбург.

 

Евродепутатът уточни, че през 1932 г. съгласно резолюция, гласувана от Втората балканска конференция в Истанбул, двете страни подписват заключителен протокол, в който дословно се заявява следното: „Чл.1: Албанската делегация признава съществуването на българско малцинство в Албания.“ Поради смяна в правителствата и настъпващата световна война, резолюцията така и не е ратифицирана. Въпросът оттогава до днес е поставян неизменно.

 

Според Ковачев, зачитането на правата на малцинствата е един от най-важните критерии, които кандидат-членките трябва да изпълнят за да могат да се присъединят към ЕС.

„В тази връзка, в Албания не трябва да се допуска дискриминация към етнически малцинства, включително и към българското, единственото непризнато историческо малцинство, което от десетилетия чака да бъде признато.“

 

Българският евродепутат обърна внимание и на съществуването на турски граждани с български исторически произход, например в регионите на Източна Тракия, около град Пехливанкьой, познат под българското име Павлово, в региона на Бандърма в Мала Азия, на Мраморно море и др. Той заяви, че спазването на техните права изисква осигуряване на достъп до обучение на български език, достъп до български медии и свобода на самоопределение без заплаха от репресии.

 

Ковачев наблегна  че от Турция се очаква да спазва постигнатото споразумение с ЕС за мигрантите и да не се допуска създаване на нови пътища на миграция след ограничаването на досегашния балкански маршрут, а така също да повлияе на Азърбайджан за намиране на мирно решение на наново възпламенилия се конфликт за Нагорни Карабах.

 

Андрей Ковачев направи изказвания по тези теми във връзка с дебатите по повод на годишните доклади на ЕП за Албания и Турция  за 2015 г. – (вижте видеото)