Andrey Kovatchev
Андрей Ковачев ГЕРБ/ЕНП отправи въпрос с искане за писмен отговор до Европейската Комисията относно въвеждане на предмета „Гражданско образование“

През месец септември 2016 година евродепутатът Андрей Ковачев ГЕРБ/ЕНП отправи въпрос с искане за писмен отговор до Европейската Комисията относно въвеждане на предмета “Гражданско образование” в учебните програми за основно и средно образование в държавите членки.

„През 2012 г. ЕК прие доклад за въвеждането на предмета „Гражданско образование“ в учебните програми за основно и средно образование в държавите членки, който цели да активизира участието на младежите в обществените и политическите процеси, чрез усвояване на знания, умения и демократични, европейски ценности. Как ЕК следи за изпълнението на въведените правила и препоръки? Има ли държави от ЕС, които към настоящия момент са въвели в учебната програма самостоятелен предмет „Гражданско образование“/ „Европейско образование“? Има ли създадена методика, по която бъдещите учители да се обучават за специалисти по гражданско образование?“

ec-questionВ отговор европейският комисар по образованието, културата, младежта и спорта – Тибор Наврачич посочи:

„Като зачита отговорностите на държавите членки относно съдържанието и организацията на своите образователни системи, Комисията насърчава гражданското образование чрез Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението (ET 2020) ) и чрез подкрепа за прилагането на Декларацията за популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности – свобода, толерантност и недискриминация . Съгласно рамката „ЕСЕТ 2020 г.“, Комисията осигурява конкретни насоки за създателите на политики и работещите в тази област чрез Работната група за насърчаване на активното гражданско участие и общите ценности на свобода, толерантност и недискриминация чрез образование.

 

Брошурата „Популяризиране чрез образование на гражданските и общите ценности – свобода, толерантност и недискриминация“,  публикувана от мрежата „Евридика“ през март 2016 г., отразява последните развития на политиката в областта на образованието в европейските страни, свързани с целите на Парижката декларация. С нея се определят развитията в около две трети от европейските държави, които в най-голяма степен се отнасят до първоначалното образование на учителите и продължаващото професионално развитие. Мнозинството от държавите членки, които прилагат тези нови политики, правят това като поставят по-силен акцент върху учебните програми за гражданско образование като обща цел. През ноември 2017 г. докладът от 2012 г. на мрежата „Евридика“ на тема „Гражданско образование“ ще бъде актуализиран, за да се направи преглед на основните реформи в националните учебни програми, предприети от 2012 г. насам.

 

В годишния обзор на образованието и обучението на Комисията се проследява развитието на системите за образование и обучение в Европа, включително на тези за гражданско образование. Последното издание е публикувано на 7 ноември 2016 г.“

ec-otgovor

ЧРЕЗandrey-kovatchev.eu
Предишна статияЕвродепутатът Мария Габриел от ГЕРБ/ЕНП и президентът на Египет обсъдиха предизвикателствата пред страната във вътрешен и външен план
Следваща статия​Ева Паунова ГЕРБ/ЕНП: Европейският проект е най-добрият шанс за България