Asim Aemov
Асим Адемов ГЕРБ/ЕНП

На 23-и ноември, след 3 години интензивни преговори, ЕП прие реформа в общата селскостопанска политика на ЕС. Тя предвижда земеделието да стане много по-екологосъобразно, да гарантира икономическа и социална устойчивост на земеделските стопани и на селските райони.  Прилагането на реформираната обща селскостопанска политика ще влезе в сила от 2023г.

Комисия ще преценява дали националните стратегически планове отговарят на изискванията на новата политика. Държавите членки ще бъдат задължени да гарантират, че най-малко 35 на 100 от бюджета за развитие на селските райони и най-малко 25 на 100 от преките плащания са насочени към марки в областта на околната среда и климата. Друга промяна е, че новата политика предвижда по-голяма подкрепа на малките стопанства и младите фермери.

Защо обяснява българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП  Асим Адемов.

Asim Ademov

„Така е по-справедливо. Винаги има упрек, че директните плащания отиват към големите земеделски производители и са ощетени малките. Затова се възприе този подход. Най-малко 10% се насочват към малките и средните земеделски стопанства. Те са гръбнакът на земеделието. Те са много важни за изхранването на Европейския съюз.“

Интересите на земеделските стопани са в центъра на новата селскостопанска политика на ЕС. А какво очакват младите фермери според Димитър Станчев собственик на Пчеларска ферма, биопроизводител от странджанското село Индже войвода и победител в провелия се под егидата на българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Аисм Адемов Национален конкурс за млади фермери 2021 г.

„Надявам се да се обърне внимание на дигитализацията на земеделието, защото този отрасъл е свързан с една огромна бюрократична война. Ние земеделците, отделяме огромно време в документация, в обяснения, в защита на това, което правим. Това нещо отнема страшно огромен ресурс от време и енергия. Надявам се това нещо да приключи с дигитализацията.“

Най- общо реформата в общата селскостопанска политика на ЕС е свързана с нови екологични изисквания за опазване на околната среда, по-високи стандарти за качество на храните, намаляване на употребата на пестициди и по-хуманно отношение към животните. За постигане на тези цели директните плащания ще бъдат обвързани с изпълнението на тези изисквания.


ℹ Повече за реформата в Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) чуйте в аудио файла ⬇