Emil Radev - EPP
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент одобри постигнатото в средата на м. декември 2017г. споразумение със Съвета относно Петата директива за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. По-строгите правила бяха наложени след терористичните атаки в Париж, разпространението на виртуални валути и разкритията от Панамските досиета.

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, който бе част от преговорния екип, приветства приемането на текста.

„Терористичните атаки в Европа и развития във финансовата сфера наложиха европейското законодателство да бъде бързо адаптирано, за да отговаря на последните предизвикателства пред сигурността. Новоприетата директива въвежда по-строги правила за контрол и превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, както и ще подобри сътрудничеството и достъпа до информация за компетентните разследващи органи.“, допълни той.

Петата директива въвежда редица промени в законодателството и мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. По-специално, ще бъде предоставен публичен достъп до информация за действителните собственици на дружества, както и достъп, при определени условия, до информация за действителните собственици на доверителни фондове. Както и с четвъртата директива, регистрите на действителните собственици ще бъдат взаимосвързани.

Освен това ще бъдат създадени централизирани регистри за банкови и разплащателни сметки и сейфове, достъп до които ще имат Звената за финансово разузнаване на държавите-членки, както и ще бъдат забранени анонимните сейфове.

За първи път платформите за обмен между виртуални и фиатни валути и доставчиците на портфейлни услуги ще трябва да бъдат лицензирани и ще трябва да упражняват контрол върху клиентите си, което прекратява анонимността, асоциирана досега с тях. Въвежда се и общоевропейско определение за виртуални валути.

Разширява се също така списъка на лицата, които трябва да извършват контрол на своите клиенти, така че да включва брокери на недвижимо имущество, когато са посредници в отдаването под наем при наем от или над 10 000 евро; хора, вкл. художествени галерии или аукционни къщи, които търгуват или посредничат в търговията на произведения на изкуството, когато стойността на транзакцията е или надвишава 10 000 евро; както и одитори, външни консултанти, данъчни съветници, и всички други лица, чиито основен бизнес или професионална дейност е предоставянето на съвети по данъчни въпроси.

Следва одобрението на текста от Европейския парламент в пленарна зала в Страсбург, както и от Съвета. След това държавите-членки ще разполагат с 18 месеца да приведат законодателството си в съответствие с директивата, и още около година, за да бъдат свързани регистрите на действителните собственици на дружества и доверителни фондове. Петата директива ще започне да се прилага изцяло през 2020г.

Предишна статияЕвродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев отличи отбори в Националното състезание „Турнир на младите физици“ 2018
Следваща статияЕва Майдел ГЕРБ/ЕНП: ЕС е най-голямата дестинация за чуждестранни инвестиции в света с €424 млрд. за 2016 г.